Voetbal

De voetbal is ingedeeld in jeugdteams en seniorenteams.

Groepscoördinatoren

Elke leeftijdsgroep heeft een groepscoördinator. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen zijn/haar groep. Hij/zij onderhoud contact met trainers, leiders, spelers en ouder(s). Hij/zij coördineert in samenwerking met de hoofdtrain(st)er, trainers en leiders de samenstelling van de teams. Wanneer er leiders en train(st)ers worden aangesteld gaat dit in overleg met de groepscoördinator.

Teambegeleider

Wij streven ernaar om elk jeugdteam door 2 personen te laten begeleiden. Zij regelen de zaken van hun team zoals opstelling, reservebeurten, wedstrijdformulier, vervoer naar uitwedstrijden etc. Heeft u vragen dan kunt u contact met hen opnemen.

Training

De jeugd heeft bij BWO bijzondere aandacht. Er wordt veel aandacht besteed aan de training en begeleiding van de jeugdspelers. Dit gebeurt met de inzet van gediplomeerde trainers en betrokken ouders. Ouders die training geven worden m.b.v. een ‘train de trainer’-programma ondersteund en geprofessionaliseerd. De train(st)er verzorgt de training van zijn groep en begeleidt op zaterdag het team. Behalve voetbal verzorgt BWO nog tal van andere activiteiten voor de jeugd.

Leeftijdsindeling

De KNVB hanteert met ingang van seizoen 2016/17 de leeftijdsaanduiding JO* en MO* voor Jeugd Onder * en Meiden Onder *:

We spelen doorgaans met 40 à 50 jeugdteams in de competitie.


CategorieLeeftijd
JO6/JO7 5 tot 6 jaar
JO8/JO9 6 tot 8 jaar
JO10/JO118 tot 10 jaar
JO12/JO13/MO1310 tot 12 jaar
JO14/JO15/MO1512 tot 14 jaar
JO16/JO17.MO1714 tot 16 jaar
JO18/JO19/MO1916 tot 18 jaar
JO20eerstejaars senioren

Elk jaar is er een informatieboekje voor leiders, trainers, ouders en spelers. Dit boekje geeft informatie over de gang van zaken bij de jeugdafdeling van BWO-voetbal en is bedoeld voor iedereen die zelf voetbalt of langs de lijn staat. Dus voor spelers, ouders, leiders en trainers.

Mocht je na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt je altijd terecht bij je leider of de coördinator van je leeftijdsgroep.

Deze website en het @BWOActueel Facebook en Twitterkanaal zijn de belangrijkste officiële bronnen voor actuele informatie.

Jeugdloterij

Bij elke thuiswedstrijd van BWO 1 wordt door de afdeling jeugd een loterij gehouden. De opbrengst van deze loterij komt ten goede aan onze jeugd.

Kerstloterij

In de maand oktober/november wordt er op de jongens en meisjes een beroep gedaan een bijdrage te leveren in de vorm van de verkoop van kerstloten.