Vertrouwenspersonen KSV BWO

Beste Bwo’ers en ouders,

Graag willen wij ons even aan jullie voorstellen.

Wie zijn wij?

Rita Leverink en Mariët Mulder, wij zijn de vertrouwenspersonen bij BWO. Rita is getrouwd met Johan en heeft drie kinderen, drie kleinkinderen en een hond. Mariët is getrouwd met Menno en moeder van Thijn, die ook bij BWO voetbalt. Vanaf mei 2022 vertrouwenspersoon bij BWO

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een vertrouwelijk aanspreekpunt.

Ongewenste omgangsvormen

De verhalen die ons de afgelopen maanden via de media bereikten, met name rond het programma TVOH, zijn schrijnend. Meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden door de onthullingen van “Boos” overspoeld met telefoontjes. De telefoontjes komen uit alle sectoren, vandaar dat wij als vertrouwenspersoon aandacht willen vragen voor dit onderwerp.

Wat zijn nu ongewenste omgangsvormen? Het is gedrag dat als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren met als gevolg dat iemand zich niet veilig voelt, zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en treiteren. Als iemand ongewenste omgangsvormen ervaart zou het mooi zijn als degene die dit veroorzaakt hierop wordt aangesproken. Soms is dat lastig, bijvoorbeeld omdat je het niet durft. Ongewenste omgangsvormen kun je melden bij je trainer, maar je kunt ook bij ons terecht.

Integriteit

Binnen BWO zijn wij naast vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen ook vertrouwenspersoon integriteit, dit laatste heeft te maken met integriteitsschendingen en (maatschappelijke) misstanden, waaronder fraude en diefstal.

Contact

Mocht je ons nodig hebben neem dan contact met ons op. Weet in ieder geval dat wij een luisterend oor kunnen bieden, we samen de mogelijkheden kunnen bespreken en dat je zelf de regie behoudt. Hieronder treffen jullie nog even onze gegevens aan:

Rita Leverink06-33673631
Mariët Mulder06-13121720

Laten we samen bijdragen aan het realiseren en in stand houden van een veilige sportomgeving voor iedereen!