Verplaatsing Algemene Ledenvergadering

Als gevolg van verlenging van de Corona maatregelen moeten we wederom de ALV verplaatsten.
De definitieve datum voor de ALgemene Ledenvergadering is 2 januari 2022, aanvang 12.00u.
Aansluitend zal dan de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.
Voor inzage in de boeken en toelichting op de jaarcijfers graag een mail naar penningmeester@ksvbwo. Er zal dan een afspraak gemaakt worden tussen kerst en oud en nieuw.