Verhoging contributie

Besluit DB inzake contributieverhging per 01-01-2023

Op de Algemene LedenVergadering is door het Dagelijks Bestuur (noodgedwongen) besloten om de contributie (na 5 jaar) per 01-01-2023 te verhogen.
De reden hiervoor is dat de inflatie de laatste jaren gigantisch is gestegen en dat alles (veel) duurder is geworden. Zo ook de kosten bij BWO.
De (nieuwe) bedragen (voor verschillende categorien) staan op de website www.ksvbwo.nl
De maximale verhoging bedraagt 10%.
De nieuwe contributie is vergelijkbaar met soortgelijke clubs (ATC, Achilles en Tubantia) per 2022.
Wij hopen en verwachten hiervoor begrip van de leden.

Mvg Peter Veldhuis (penningmeester)