Vacatures

BWO is een vereniging louter gesteld op vrijwilligers. Wij zijn dan ook constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers en niet alleen naar leiders of trainers, maar voor verschillende functies/taken binnen de organisatie.
Wij zeggen dan ook: velen handen maken licht werk.

In een organisatie als BWO zijn alle functies binnen BWO even belangrijk, en we zijn blij met elke vrijwilliger. Echter voor enkele functies willen we extra aandacht vragen door ze in een soort vacature bank te plaatsen.
Hieronder zullen deze vacatures geplaatst worden.

Indien je interesse hebt en/of vragen hebt, kun je contact opnemen met Rene Krakers (vrijwilligerscoördinator) op vrijwilliger@ksvbwo.nl

Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier vrijwilliger

PENNINGMEESTER

 • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
 • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.

Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

HOOFD / VOORZITTER COMMISSIE VOETBAL

(dit is een nieuwe commissie en functie)

 • Ontwikkelen van beleid van de commissie, in samenspraak met de overige leden, eindverantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
 • Leiden vergaderingen en bijeenkomsten van de commissie.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
 • Mogelijkheid om als lid toe te treden tot het Dagelijks Bestuur (als vicevoorzitter van de vereniging), vertegenwoordiging van de commissie voetbalzaken.
 • Opstellen en bewaken begroting voetbalzaken, in overleg met de penningmeester en het dagelijks bestuur.
 • Eventueel bemiddelen bij geëscaleerde geschillen tussen spelers, ouders, trainers, coördinatoren.

Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

WEDSTRIJDCOÖRDINATOREN icm GASTHEER/DAMES

 • Leiders, trainers en scheidsrechters ontvangen.
 • Administratief afhandelen van de wedstrijden via de wedstrijd app.
 • Als vraagbaak dienen voor leiders, trainers en ouders.
 • Ophangen van de wedstrijdvelden en kleedkamer indeling.
 • Toezicht houden op de wedstrijden en het reilen en zeilen op het sportpark.
 • Zaterdag functie. Frequentie en tijden in overleg (1 dagdeel in de 4 weken).

GASTHEER/DAMES i.c.m. WESTRIJDCOÖRDINATOREN

 • Zorgdragen dat de bezoekende teams zich welkom voelen op ons sportpark.
 • Bezoekende teams wegwijs maakt en ontvangt op ons sportpark.
 • Ranja en thee verzorgt voor de teams in de rust of na de wedstrijd.
 • De kleedkamers en gang bezemschoon houdt.
 • Leiders/trainers van de teams aanspreekt op het netjes achterlaten van de kleedkamers.
 • Zaterdag functie. Frequentie en tijden in overleg (of op inschrijving).

BARMEDEWERKERS

 • Draaien van Kantinediensten (binnen of buiten in het koffiepunt).
 • Je bent het aanspreekpunt van de gasten van BWO.
 • Zorgt voor een opgeruimde kantine.
 • Eventueel in de keuken werkzaam verrichten.
 • Zorgt voor een stukje gezelligheid en goede sfeer in de kantine.
 • Frequentie en tijden in overleg, alle dagen van de week is mogelijk. (of op inschrijving / Flexpool).

SCHEIDSRECHTERS

 • Het leiden van wedstrijden in verschillende leeftijdscategorieën.
 • Mogelijkheid om een opleiding tot scheidsrechter te volgen.
 • Kleding en materiaal wordt verzorgt door de club.

LEDENADMINISTRATEUR

 • Wij zoeken iemand die de ledenadministratie wil gaan bijhouden.
 • Die zorgdraagt voor de contributie inning.
 • Het beheren van de leden in het systeem van de KNVB.
 • Toezien op de incasso’s van het lidmaatschapsgeld.
 • De vrijwilliger die het nu doet wil het graag warm overdragen, dus je krijgt een goede inwerkperiode.

Tijdsbesteding: 3 uur per maand. Bij hoge uitzondering meer. En aan het begin van het seizoen meer.