Uitnodiging Algemende Leden Vergadering

Beste BWO Leden,

Hierbij word u uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen
op maandag 22 November om 20:00 uur in het clubhuis.
De jaarrekening is maandag 15 november in te zien vanaf 19:00 uur in het clubhuis.
De agenda zal gepubliceerd worden op de BWO site.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur