Sluit jij met ons een noaberdeal?

Beste Vrijwilliger,

Vanaf komend seizoen is BWO voornemens een samenwerking aan te gaan met FC Noaber.

De stichting FC Noaber heeft als doel het verrichten en uitvoeren van activiteiten, gericht op het opleiden en ondersteunen van de jeugd van 14 tot en met 27, en het leveren van diensten ten behoeve van verenigingen en instellingen.

Het doel van BWO is dat wij met dit project uitdragen dat wij het belangrijk vinden dat jongeren zich inzetten als vrijwilliger in de maatschappij en bij BWO in het bijzonder.

Voor jullie als vrijwilliger betekent dit dat jullie begeleid worden door FC Noaber, en dat er trainingen gegeven worden aan jullie om beter als vrijwilliger te functioneren.

Hier staat dan tegenover dat jullie een vergoeding krijgen voor de uren dat jullie vrijwilligerswerk doen. Deze vergoeding is ter compensatie van de tijd die je stopt in de trainingen gegeven door FC Noaber.

Omdat dit project wordt gestimuleerd door de overheid (het rijk, en diverse gemeenten) is er ook geld beschikbaar voor dit project. De vergoedingen komen dus van het rijk en niet van ksv BWO.

In de bijgevoegde flyer staat wat jij als vrijwilliger kan verwachten als je aan dit project meedoet, en welke opties er zijn.

Dinsdag 23 juni is er om 19.30 uur een informatieavond waar je meer te weten kunt komen over dit project. Joep Bartelink (19 jaar) van FC Noaber gaat jullie dan een en ander vertellen hierover.

Wij willen je graag uitnodigen om vrijblijvend op deze informatie avond te komen en te bekijken of dit bij jou past.

Noteer dus vast in de agenda 23 juni om 19.30, informatieavond FC Noaber, en wij zien elkaar dan.

Uiteraard mag je ook geïnteresseerde team genoten of vrienden meenemen.

Met sportieve groeten,

Rene Krakers
Vrijwilliger coördinator ksv BWO