Scheidsrechtersvereniging Hengelo en omstreken

Beste leden van BWO,

Enige tijd voor de zomervakantie heeft de Scheidsrechtersvereniging Hengelo en omstreken (S.H.O.) contact gezocht met jullie voetbalvereniging BWO. Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van een geweldige accommodatie (clubhuis) en daarbij goede trainingsfaciliteiten was het de laatste tijd niet meer rendabel om dat onderkomen te continueren. In een gesprek met het bestuur van BWO is gekeken of er samen gewerkt kon worden waarbij over en weer winst viel te behalen. Beide partijen waren er snel uit en dat heeft dan geleid tot een goed en functioneel akkoord. Deze samenwerkingsovereenkomst zal ergens in de zomervakantie bekrachtigd worden en bij de start van het nieuwe seizoen van kracht zijn. In grote lijnen komt het erop neer dat de SHO op de woensdagavond op het complex van BWO ‘s avonds gaat trainen en in ruil hiervoor gaan de scheidsrechters BWO helpen en ondersteunen bij activiteiten op het gebied van arbitrage.

Namens de collega-scheidsrechters en het bestuur van de SHO spreek ik de wens en de verwachting uit dat deze mooie samenwerking hopelijk vele jaren in goede harmonie mag voortduren.

Met sportieve groet,

Jan Everlo (voorzitter S.H.O.)