Ontwikkelingen BWO

De afgelopen periode heeft het voltallige bestuur van BWO niet stilgezeten.
Vanuit de jeugdcommissie hebben Arjan Derksen en Bert Bakkers aangegeven te stoppen per 30 juni. Beide heren worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor BWO. We zullen hier uiteraard bij stil staan tijdens de ALV. Omdat de jeugdcommissie al zwaar onderbezet was, stonden we voor een grote uitdaging.
Op dat moment komt de ware cultuur van BWO naar boven. Samen gaan we dit oplossen! Frank Beune heeft aangegeven de taak van Bert Bakkers over te nemen als materiaal coördinator. Dit is een samenspel tussen Frank, Annemarie en Yvonne (wasdames).
Annemarie, Yvonne, Paul, Frank en Judith hebben een paar weken geleden het kleding magazijn van BWO onder handen genomen. Alles is gesorteerd en gebruikt om alle kleding op orde te krijgen voor het nieuwe seizoen. Ontzettend bedankt hiervoor.

Daarnaast heeft de TC, JC en hoofdbestuur samen gezeten hoe we het nieuwe seizoen ingaan en onder wiens zijn leiding. Lukas van Belkum heeft aangegeven wat voor BWO te willen doen. Hij pakt op dit moment de interim jeugdvoorzitters rol op. Zo kan het primaire proces van het jeugdvoetbal gewoon doorgaan. Lukas zal het aanspreekpunt zijn is het bestuur voor het jongens- en meidenvoetbal. Lukas, veel succes en bedankt voor je initiatief.

We constateren met z’n allen dat we een groot tekort aan vrijwilligers hebben. We zien ook dat als je de mensen rechtstreeks vraagt, de echte BWO’ers wel opstaan en wel wat voor BWO willen doen. Om dit extra kracht bij te zetten, hebben we Gerard Wiegerinck gevraagd de rol van vrijwilligers coördinator op te pakken. Gerard zal actief mensen benaderen ter ondersteuning aan de verschillende commissies. Wil je zelf wel wat voor BWO doen of zie je verbeter mogelijkheden binnen BWO (en die zijn er genoeg) meldt je dan bij Gerard of de verschillende commissies. We kunnen alle hulp gebruiken!! Vele handen maken licht werk en de beste stuurlui staan aan wal.

Als secretaris zou ik alle leden willen uitdagen op een of andere manier onze mooie club te helpen als vrijwilliger. Ik hoor genoeg geklaag over het bestuur en over de keuzes die gemaakt worden. Maar geen keuze is een verkeerde keuze. En waar vrijwilligers werken, worden fouten gemaakt. Ook wij als bestuur doen dat. Maar stop met klagen en kom helpen.

Onze club voetbalt en handbalt op een heel behoorlijk niveau, maar als organisatie zijn we nog lang niet zover. Hier hebben we alle leden van BWO voor nodig.

2 september wordt er vanaf 13.00 een geweldig Open Dag georganiseerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Alle groepen binnen BWO zullen zich die dag presenteren.
Op die dag kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.
Kom allemaal 2 september naar ons mooie Sportpark.

Fijne vakantie allemaal.

Bestuur BWO