Nieuws van Jeugd- en Technische commissie

07-04-2017

Nieuws van Jeugd- en Technische commissie.
Zoals bekend wordt er binnen de club hard gewerkt aan een nieuw Jeugdplan. Een belangrijk deel dat we alvast willen communiceren zijn de kernpunten qua uitvoering.

De kernpunten gaan gelden voor de gehele jeugd, zowel voor jongens als meisjes, en zijn inmiddels besproken binnen zoals de TC, JC en het dagelijks bestuur. Vanaf nu gaan we hiermee aan de slag om de huidige en nieuwe trainers te instrueren. De planning is de definitieve kernpunten binnen een paar maanden vast te stellen, en om nog voor het einde van dit seizoen het gehele Jeugdplan vrij te geven.

Voor meer informatie en vragen/aanvullingen graag contact opnemen met de TC.

Kernpunten uitvoering nieuwe Jeugdbeleid

1) Elke jeugdspeler verdient gemiddeld evenveel speeltijd. Dit hoeft niet per wedstrijd te gelden, maar wel gemiddeld per seizoen. Uitzondering voor Onder 15-1, Onder 17-1 en Onder 19-1, om daarmee steeds het beste elftal in de ogen van de trainer op te stellen.

2) Na de eindindeling blijft de speler het gehele seizoen in het betreffende team, tenzij de speler zelf wil uitstappen. Wanneer het niveau van een speler echt niet overeenkomt, kan bij hoge uitzondering eerder worden gewisseld van team (bij voorkeur in winterstop), na goed overleg met speler, trainer, TC en ouder(s)/verzorger(s) van de speler. Pas na akkoord van de TC en JC, mag een TC- en JC-coördinator handelen.

3) Verplichte training minimaal 2 keer voor alle selectieteams. Niet selectie-teams hebben recht op minimaal 1 keer training per week, bepaald door de trainer. Bij minder aantal trainingen (zonder huiswerk redenen of over-macht) kan de trainer meer wisseltijd toepassen. Echter pas vanaf Onder-15.

4) Eén keer per week meetrainen met hogere selectieteams gebeurt alleen na overleg tussen trainers van eigen team en hogere team. Dit gebeurt in principe alleen na de winterstop om daarmee nieuwe spelers te laten wennen, en te bepalen of de nieuwe speler voldoet het beoogde nivo van het nieuwe team. Uitzonderlijke talenten kunnen in overleg en na beslissing TC eerder een stap maken. Meespelen met wedstrijden alleen na goedkeuring van de TC.

5) Het uitlenen van een speler aan een hoger team is verplicht, echter alleen om het hogere team uit de brand te helpen. Het uitlenen van een speler wordt onderling besproken met trainers en/of leiders. Een lager team moet echter wel in staat blijven [met hulp van andere team(s)] te kunnen voetballen. Bij problemen beslist de TC- en/of JC-coördinator.