Nieuwe datum ALV

Beste BWO Leden,

Hierbij word u uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen
op woensdag 2 Maart om 19:30 uur in het clubhuis. De dan geldende Corona regels gelden.
De jaarrekening is maandag 21 Februari in te zien vanaf 19:00 uur in het clubhuis.
De agenda is reeds gepubliceerd op de BWO site.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur