Nieuwe datum ALV

Nieuwe datum Algemene Leden Vergadering:

Als gevolg van de nieuwe corona maatregelen wordt ALV verplaatst naar maandag 20 december 20.00u in het clubhuis van BWO.
Maandag 13 december van 19.00u tot 20.00u geeft de penningmeester in de mediaruimte toelichting op de jaarcijfers, en liggen de boeken ter inzage.