Naleven coronamaatregelen

De maatregelen om het Covid-19 te verspreiden zijn de afgelopen weken niet voldoende nageleefd op wedstrijddagen en tijdens de trainingen.

Het bestuur van ksv BWO heeft besloten de maatregelen nadrukkelijker na te leven en geeft nogmaals aan dat de regels niet VRIJBLIJVEND zijn, dit betekent dat ieder BWO lid, alsmede ouders, verzorgers, vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkenen zich aan de regels dienen te houden.

Handhaving en consequenties

Het Bestuur behoudt zich het recht voor dat het bij niet naleving van de regels personen en/of teams kan en mag verwijderen van het terrein, uit kan sluiten van deelname aan trainingen en of wedstrijden.

Wees alert, spreek andere desnoods aan op hun gedrag of handhaven van de regels en voorkom hiermee sancties voor anderen.

We moeten het echt samen doen, realiseer je dat een Covid-besmet persoon heel erg ziek kan worden en tevens dat bij besmetting op het complex de club de poorten zal moeten sluiten!

Samen verantwoordelijk = neem je eigen verantwoordelijkheid!

Het Bestuur