Mededeling Corona

Beste leden en andere belanghebbenden van BWO,

Het coronavirus heeft ons stevig in zijn greep. Eenieder merkt daar dagelijks de gevolgen van. Soms zelfs van heel dichtbij. Kleine en grote persoonlijke drama’s spelen zich op dit moment af. Misschien ben je zelf wel ziek en moet je heel hard vechten om er weer bovenop te komen. Misschien zijn er familieleden of vrienden ziek en maak je daar vreselijk zorgen om. Misschien werk je in de zorg en kom je elke avond dodelijk vermoeid thuis. Misschien heb je ouders die je niet meer kunt bezoeken omdat ze in een verpleegtehuis zitten. Ook zijn er natuurlijk de ondernemers en ZZP-ers die in vreselijke onzekerheid zitten over wat er met hun werk en inkomen gaat gebeuren. Misschien staat je eigen baan op het spel en is er werktijdverkorting voor je aangevraagd. Allemaal zorgen die ook nog eens gecombineerd moeten worden met de plicht om thuis zitten (en werken) en kinderen op te vangen. Dat je dan ook nog niet naar je voetbal- of handbalclub kunt gaan om lekker te sporten of om zaken van je af te praten maakt de frustratie alleen maar groter. Al die grote en kleine problemen zijn ook vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. Ook wij vragen ons dagelijks af hoe dit allemaal gaat aflopen. Grote zorgen, kleine zorgen, gedeelde smart maakt halve smart. Dat is volgens ons ook wat BWO groot maakt. We komen deze problemen alleen maar te boven als we met ons allen proberen elkaar er weer boven op te helpen, solidariteit!!

Als bestuur zijn we de laatste week bijna dagelijks met elkaar in contact. Tevens is er steeds contact met de andere verenigingen in Hengelo en met de Gemeente Hengelo. Ook hier merken we dat het gezamenlijk optreden tegen de ‘vijand’ ons sterker maakt.

Waar maken wij ons zorgen over?
Dat er hopelijk over een X-aantal weken weer gevoetbald of gehandbald wordt is zeker! Dat we de komende weken voor veel uitdagingen staan is een feit. Net als andere verenigingen is BWO een club die ook haar zakelijke kant heeft. Elke maand komt er geld binnen en er gaat geld uit. Over welke geldstromen hebben we het dan met name?

  1. Contributies
  2. Inkomsten kantine
  3. Sponsorinkomsten.

Alle drie hoofdstromen staan in min of meerdere mate onder druk.

Contributie
We hopen (en gaan we er min of meer vanuit) dat deze crisis ons geen leden gaat kosten. Als zij toch door persoonlijke omstandigheden in de problemen komen, is er begrip en gaan we in gesprek met elkaar voor mogelijke oplossingen!

Kantine-inkomsten
Zijn natuurlijk helemaal weg. Deze maken een substantieel onderdeel uit van onze begroting. Het wegvallen hiervan tot eind juni betekent een inkomstenderving van ca. 25% op de totaal omzet van de kantine.

Sponsorinkomsten
Veel van onze sponsoren (bord- en kleding-sponsoren, club van 100-leden en Businessclubleden) behoren tot het MKB. Juist daar heerst vooral veel onzekerheid over de nabije toekomst. Wat dat voor BWO betekent kunnen we nu nog niet vaststellen.

Natuurlijk zijn we ook aan de uitgavenkant bezig om de bakens te verzetten. Contacten met de Gemeente, KNVB en de bank helpen ons een behoorlijk eind op gang. Of dat afdoende is kunnen we nu nog niet inschatten.

Wat we verder van jullie allen nodig hebben is begrip, solidariteit en meedenken in oplossingen. Alleen dan komen we sterker uit deze crisis!
Denk in deze moeilijke tijd vooral hoe we elkaar kunnen helpen!

Hoog de vaan!


Namens het hoofdbestuur,

Lukas van Belkum
Voorzitter