Incidenten velden bwo

Beste Bwo’ers,

Afgelopen weekend werden wij als club opgeschrikt door een incident op onze velden waar ook een lid van onze club bij betrokken was. Dit incident heeft uitgebreid de pers gehaald dus ik beperk met tot de hoofdlijnen.

Zondagmiddag is er vuurwerk afgestoken op ons sportpark die voor een schrikreactie hebben gezorgd bij een aantal paarden van een van onze ‘noabers’; gevolg was dat deze paarden zijn uitgebroken en met fikse verwondingen uiteindelijk weer terug naar hun stal konden worden gebracht. De ‘dader’ heeft zich de volgende dag gemeld en heeft inmiddels een gesprek met de eigenaar van de paarden gehad.

Echter voor ons voldoende aanleiding om eens kritisch te kijken wat we hier als club nu aan kunnen doen. Feitelijk gezien is dat weinig. Ons sportpark is eigendom van de gemeente en dus een openbaar en derhalve toegankelijk voor ‘jan en alleman’.  Zeker nu er minder sportactiviteiten plaatsvinden is het informele toezicht vanuit de club verdwenen. Gevolg is een forse toename van vandalisme en rotzooi op ons sportpark.

Inmiddels zijn onze nieuwe kunstgrasvelden ‘voorzien’ van de nodige brandplekken en worden regelmatig halve vuilnisbelten over de velden uitgestort. Heel frustrerend en asociaal natuurlijk, ook al omdat we zelf hier nauwelijks invloed op hebben. Wij accepteren niet dat BWO-leden zich hier schuldig aan maken en zullen indien we leden hierop betrappen, passende maatregelen nemen.

Wat is nu mijn oproep? Hoe kunnen we dat kleine beetje invloed dat we wel hebben nou aanwenden tot een vermindering van dit ongewenste gedrag:

1) Bespreek dit met je zoon of dochter en geef aan wat de consequenties zijn van hun gedrag kunnen zijn.

2) Wees extra alert als je in de buurt van het sportpark bent en schakel indien nodig de politie onmiddellijk in.
3) Andere ideeën en suggesties welkom.

 

Namen het hoofdbestuur,

 

Lukas van Belkum