Geen fysieke Algemene Leden Vergadering

Beste BWO leden,

Inzake de Algemene Leden Vergadering,
Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat er in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, geen fysieke Algemene Leden Vergadering plaats vindt.

Het bestuur’s voornemen is om deze vergadering online te organiseren op maandag 7 december om 20:00 uur. Verdere informatie volgt.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur BWO