ALV vergadering ’22/23

• Minuut stilte voor de overledenen
• Lukas neemt de agenda door
• Ton Nijkamp geeft aan dat de groenploeg groeit
• Peter licht de financiële cijfers toe
• Ton Nijkamp heeft een week eerder inzage verkregen
• Contributieverhoging is mede gedeeld en zal op de site gepubliceerd worden
• Han is unaniem herkozen voor een 3-jaars periode als secretaris
• Jubilarissen speldjes zijn uitgedeeld ( voor diegenen die er waren),
• Lid van verdienste is uitgedeeld aan Raymond Post, Gerdo ter Maat en Martin Nijhof
Voor de inzet voor een lange tijd
• Ton Nijkamp vraagt naar Wifi wachtwoord, Raymond Post pakt dit op
• Hans Lansink vraagt of bezorging van pizza’s stop gezet kunnen worden