Convocatie Algemene Ledenvergadering

Convocatie
Algemene ledenvergadering k.s.v. BWO
Maandag 18 november 2019
20.00 uur clubhuis k.s.v. BWO

 

Hierbij wordt U uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in het clubhuis.

 

AGENDA 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Financieel verslag 2018 – 2019 en de begroting 2019 – 2020 door de penningmeester.*
 3. Presentatie handbal door Lisette Veltkamp.
 4. Presentatie Technische commissie
 5. Presentatie Seniorencommissie door Gerdo ter Maat.
 6. Presentatie Jeugdcommissie door Philip Rolefes
 7. Presentatie Sponsorcommissie

 Pauze

 1. Presentatie Kantinecommissie door Hans Scharpfenecker/Paul Vaarhorst
 2. Presentatie Algemene zaken door Raymond Post
 3. Bestuursmutaties:
 • verkiesbaar Rogier Hilgerink TC voorzitter
 • aftredend en niet herkiesbaar Bjorn Markerink voor de functie van secretaris
 • aftredend Hans Scharpfenecker en Paul Vaarhorst vanuit KC
 • verkiesbaar Sandy Peters voorzitter KC
 • vacature secretaris
 • vacature voorzitter sponsorcommissie

 

NB: leden hebben 7 dagen voor de ALV de mogelijkheid om (tegen-)kandidaten voor te stellen voor de vacatures.

Tijdens de vergadering zal aan de leden gevraagd worden hun stem uit te brengen op de aangemelde kandidaten.

 

 1. Huldiging leden i.v.m. 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

Wij hopen een groot aantal leden te verwelkomen.

 

Namens het Bestuur k.s.v. BWO

Bjorn Markerink, secretaris

 

*Op woensdag 13 november 2019 van 19.30 tot 20.30 uur liggen in de kantine alle stukken ter inzage en Bernard Krakers is aanwezig voor een toelichting of voor het beantwoorden van jullie vragen.