Commissie Voetbalzaken van start

Alles over voetbal bij elkaar

Sinds 1 november 2021 heeft BWO een commissie Voetbalzaken. Hierin zijn de voormalige jeugdcommissie, technische commissie en seniorencommissie opgegaan.  De commissie gaat over de ontwikkeling van het voetbal binnen BWO in brede zin. Denk hierbij onder meer aan: trainingen, teamsamenstelling, scouting en de organisatie van competitie- en bekerwedstrijden. Daarbij gaat het selectie- en  recreatieve teams, zowel voor vrouwen/meiden als mannen/jongens. Door dit bij elkaar te brengen zorgen we voor betere onderlinge afstemming. De voorzitter van de commissie is tevens lid van het Dagelijks Bestuur waardoor we korte lijnen en snelle besluiten kunnen realiseren.

De bezetting van de nieuwe commissie is als volgt: