Incidenten velden bwo

Beste Bwo’ers,

Afgelopen weekend werden wij als club opgeschrikt door een incident op onze velden waar ook een lid van onze club bij betrokken was. Dit incident heeft uitgebreid de pers gehaald dus ik beperk met tot de hoofdlijnen.

Zondagmiddag is er vuurwerk afgestoken op ons sportpark die voor een schrikreactie hebben gezorgd bij een aantal paarden van een van onze ‘noabers’; gevolg was dat deze paarden zijn uitgebroken en met fikse verwondingen uiteindelijk weer terug naar hun stal konden worden gebracht. De ‘dader’ heeft zich de volgende dag gemeld en heeft inmiddels een gesprek met de eigenaar van de paarden gehad.

Echter voor ons voldoende aanleiding om eens kritisch te kijken wat we hier als club nu aan kunnen doen. Feitelijk gezien is dat weinig. Ons sportpark is eigendom van de gemeente en dus een openbaar en derhalve toegankelijk voor ‘jan en alleman’.  Zeker nu er minder sportactiviteiten plaatsvinden is het informele toezicht vanuit de club verdwenen. Gevolg is een forse toename van vandalisme en rotzooi op ons sportpark.

Inmiddels zijn onze nieuwe kunstgrasvelden ‘voorzien’ van de nodige brandplekken en worden regelmatig halve vuilnisbelten over de velden uitgestort. Heel frustrerend en asociaal natuurlijk, ook al omdat we zelf hier nauwelijks invloed op hebben. Wij accepteren niet dat BWO-leden zich hier schuldig aan maken en zullen indien we leden hierop betrappen, passende maatregelen nemen.

Wat is nu mijn oproep? Hoe kunnen we dat kleine beetje invloed dat we wel hebben nou aanwenden tot een vermindering van dit ongewenste gedrag:

1) Bespreek dit met je zoon of dochter en geef aan wat de consequenties zijn van hun gedrag kunnen zijn.

2) Wees extra alert als je in de buurt van het sportpark bent en schakel indien nodig de politie onmiddellijk in.
3) Andere ideeën en suggesties welkom.

 

Namen het hoofdbestuur,

 

Lukas van Belkum

UPDATE CORONAVIRUS VOETBAL BWO

13 oktober kwam het kabinet met de aankondiging van een gedeeltelijke lockdown. De geldende maatregelen zijn helaas verder aangescherpt.
Dit betekent voor ons het volgende:

Voor de trainingen blijft het bestaande trainingsschema gelden. Er kan niet getraind worden op zaterdag.

De onderlinge oefenwedstrijden vinden uitsluitend plaats op zaterdagen, startend op zaterdag 24 oktober. In verband met de planning vraag je oefenwedstrijden zoals gebruikelijk aan via bwowedstrijdcoordinator@gmail.com.

Let op: scheidsrechters dienen zelf geregeld te worden.
Kantine en kleedkamers blijven gesloten, toilet is toegankelijk.

Verder gelden natuurlijk onverminderd de regels die al sinds maart van kracht zijn voor onze veiligheid en gezondheid. De 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen blijven het allerbelangrijkst. Laten we hopen dat de maatregelen effect hebben en dat we later dit jaar weer gewoon kunnen
voetballen.

Lisette Veltkamp – Handbal
Marco Kerstens – Wedstrijdsecretaris jeugdcommissie
Rene Krakers – Vrijwilligers coördinator
Mark Pastoor – Coördinator corona aanpak
Han Ros – Dagelijks Bestuur

Update coronavirus bwo

Het aantal corona besmettingen in Nederland loopt nog steeds op. Ook onze club ontkomt helaas
niet aan deze realiteit: bij diverse teams zijn inmiddels besmettingen vastgesteld. Soms gaat het om
spelers, soms om de gezinnen van spelers. In alle gevallen volgen we het advies van de GGD omtrent
testen en quarantaine. Verder zien we ook dat ouders en spelers hun eigen verantwoordelijkheid
nemen en daar zijn we blij mee.

Van uitbraken met meerdere spelers is gelukkig geen sprake. Dat willen we graag zo houden en
daarom houden we voorlopig onverminderd vast aan de maatregelen die we hebben getroffen. We
hebben afgelopen weekend gezien hoe iedereen zijn best doet om met de nieuwe omstandigheden
om te gaan. Heel veel dank daarvoor – we rekenen op jullie blijvende begrip en steun!
#SamenSterk #BlijfGezond #HoogdeVaan

Lisette Veltkamp – Handbal
Marco Kerstens – Wedstrijdsecretaris jeugdcommissie
Rene Krakers – Vrijwilligers coördinator
Mark Pastoor – Coördinator corona aanpak
Han Ros – Dagelijks Bestuur

Coronaprotocol

Hieronder vindt u het coronaprotocol van BWO, ingaande per 29 september.

Coronaprotocol ksv BWO

Teamindeling V2

Beste spelers , ouders trainers en leiders . Hierbij een update van de voorlopige teamindeling . Er zijn ten opzichte van de 1e versie een aantal wijzigingen doorgevoerd door JC en TC .

Versie 2.4 teamindeling BWO jeugd seizoen 2020-2021

Sleuteluitgifte

De lockersleuteluitgifte en taguitgifte/update is komende woensdag van 19.00 tot 21.00.

Vacature: jeugdvoorzitter

BWO zoekt dringend versterking voor de jeugd commissie:

 

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE gezocht die:

– Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

– Coördineert de diverse commissietaken.

– Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie 1 tot 2 keer per maand.

– Vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het hoofd bestuur en bij officiële gelegenheden 1 keer per maand.

– Bedenkt en geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.

– Zorgt in overleg met de Technische Commissie voor werving van jeugdtrainers.

– Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.

– Stelt samen met de penningmeester een jaarbegroting op.

– Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

– Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Ben jij de voetbalkenner van BWO?

Beste BWO’ers,

Als we de verhalen in de kantine mogen geloven is er binnen BWO voldoende voetbalkennis. Daarom hebben wij bedacht om maar eens de proef op de som te nemen.
Voor komend seizoen hebben we een heuse BWO-voetbalpoule opgezet. Voorspel elke week de 9 wedstrijden in de eredivisie en probeer aan het eind van seizoen bovenaan te staan.
Daarnaast vul je jouw eindstand in, de kampioen en de topscorer. Aan het eind van het seizoen geeft dit recht op extra punten!

Via deze link, https://www.voetbalpoules.nl/poule/134803/aanmelden, kun je je aanmelden voor de speciale BWO-poule.

De app doet verder het werk en houdt de puntentelling bij.
We vragen een kleine bijdrage van € 2,50 pp. Dit bedrag kun je overmaken op rekeningnummer NL94RABO0104760885 o.v.v. voetbalpoule BWO.

Aan het eind van het seizoen zullen de nummers 1,2 en 3 een prijs ontvangen.

Bij voldoende deelname hopen we ook een bedrag terug te kunnen laten vloeien naar BWO.
Voor het geld hoef je het dus niet te laten!

We wensen alle deelnemers alvast veel succes.

Hoog de vaan!
Niek en Raymond

Start BWO 1