Nieuwe hoofdtrainer BWO 1

René Nijhuis wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de 1e klasser BWO. René heeft een contract voor 2 seizoenen getekend bij BWO op de Noork.

 

 

 

 

 

Nieuw Wifi netwerk

Met dank aan LucasIT en ligt er een nieuw en verbetert WIFI network bij BWO. Het network is vrij toegankelijk voor leden en gasten van BWO op het network “BWO gasten”.

Met het nieuwe network zullen de connectie problemen vanuit het verleden verholpen zijn.

Nieuwe voorzitter ksv BWO

Gisteren is tijdens de algemene ledenvergadering Lukas van Belkum gekozen tot voorzitter.
Naast Lukas zijn Philips Rolefes gekozen tot jeugdvoorzitter, Raymond Post voor algemene zaken en zullen Hans Scharpfenecker en Paul vaarhorst de kantine commissie aan gaan sturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas met  Peter en het nieuwe dagelijkse bestuur: Bjorn, Lukas en Bernard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIe ook het bericht in de tubantia mbt de ledenvergdering en het 2e kunstgrasveld:

https://www.tubantia.nl/hengelo/bwo-hengelo-wil-volgend-jaar-al-tweede-kunstgrasveld~af13730c/

Overeenkomst met Fysiotherapie Het Kompas

ksv BWO sluit overeenkomst met Fysiotherapie Het Kompas
Het was al een tijd bekend binnen BWO, maar afgelopen woensdag 15 November hebben we officieel de overeenkomst getekend tussen Fysiotherapie Het Kompas en ksv BWO.
Fysiotherapie Het Kompas neemt hiermee het stokje over van Fysio Kamminga.
Fysiotherapie Kompas (voorheen Fysiotherapie BoersmaCS) in Hengelo, werkt gericht aan verantwoord bewegen en gezond gedrag. Fysiotherapie Kompas is een praktijk voor specialistische fysiotherapie en oefentherapie in Hengelo. Elke therapeut heeft zijn eigen specialisatie. De verschillende therapeuten kunnen elkaar aanvullen door samen te werken. Hierdoor kunnen wij garant staan voor kwalitatief goede zorg. De therapeuten verwachten van de patiënten dat zij op een actieve manier deelnemen aan het herstelproces en willen een bijdrage leveren aan Positieve Gezondheid. Vanuit Fysiotherapie Het Kompas is Tim Kempers fysiotherapeut bij BWO1.
Fysiotherapie Het Kompas is op 2 avonden in de week open in de Fysio ruimte bij kleedkamer 1 van het BWO clubhuis. Deze inloopavonden op woensdag en vrijdag om 20.00 uur zijn bedoeld voor onze leden. Tijdens deze inloopavonden kunnen onze leden terecht met blessures en zal de fysiotherapeut bepalen waar de eventuele behandeling voortgezet wordt.

Peter Schulte neemt afscheid na dit seizoen

Beste leden,

Deze week heeft onze hoofdtrainer Peter Schulte samen met zijn assistent Geerco Holtkamp aangegeven hun contract na dit seizoen niet te verlengen bij BWO. Het bestuur en de spelers betreuren dit besluit dat al zo vroeg in het seizoen genomen wordt door de technische staf.

Met vriendelijke groeten,

Dagelijks bestuur ksv BWO

CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING

CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING

                              K.S.V. B.W.O.

             MAANDAG 27 NOVEMBER 2017

              20.00 UUR CLUBHUIS BWO

Hierbij wordt U uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op maandag 27 november 2017 om 20.00 uur in het clubhuis.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Financieel verslag 2016 – 2017 en de begroting 2017 – 2018 door de penningmeester.*
 3. Presentatie handbal door Lisette Veltkamp.
 4. Presentatie Technische commissie
 5. Presentatie Seniorencommissie door Gerdo ter Maat.
 6. Presentatie Jeugdcommissie
 7. Presentatie Sponsorcommissie

 Pauze

 1. Presentatie Kantinecommissie door Hans Scharpfenecker/Paul Vaarhorst
 2. Presentatie Algemene zaken
 3. Bestuursmutaties:
  – aftredend en niet herkiesbaar Peter Sinnema(voorzitter hoofdbestuur), Erik Analbers

( algemene zaken), Arjan Derksen(jeugdvoorzitter), Geert Velthuis(TC)

De volgende kandidaten hebben zich aangemeld voor de verschillende functies:

 • Lukas van Belkum(voorzitter)
 • Philip Rolefes(jeugdvoorzitter)
 • Raymond Post(algemene zaken)
 • TC(blijft vacature)

NB: leden hebben een uur voor de vergadering de mogelijkheid om (tegen-)kandidaten voor te stellen voor de vacatures.

Tijdens de vergadering zal aan de leden gevraagd worden hun stem uit te brengen op de aangemelde kandidaten.

 1. Huldiging leden i.v.m. 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Wij hopen een groot aantal leden te verwelkomen.

Namens het Bestuur K.S.V. B.W.O.

Bjorn Markerink, secretaris

*Op maandag 20 november 2017 van 19.30 tot 21.00 uur liggen in de kantine alle stukken ter inzage en Bernard Krakers is aanwezig voor een toelichting of voor het beantwoorden van jullie vragen.

Train de Trainer

Aftrap bijeenkomst project ‘train de trainer’ binnen de ksv BWO.

Waar al een tijdje over gesproken wordt gaan we nu een vervolg aan geven en wel aan het project ‘train de trainer’.

De aftrap is op donderdagavond 12 oktober in de kantine bij ksv BWO.

Het programma voor deze avond:

– 19:00 start in de kantine met uitleg over train de trainer;
– 20:00 naar buiten voor praktijk gedeelte (zien van een training);
– 20:45/21:00 evalueren in de kantine
– 21:45/22:00 afsluiten van de avond.

Wat gaat dit project inhouden:

Zoals hierboven al te zien is wat betreft het programma bestaat een avond uit een gedeelte theorie en praktijk.
De avonden zijn er voor om jullie als trainers extra handvaten te gaan geven hoe je moet werken met
het team, hoe je het team verder ontwikkeld qua speelwijze, hoe je het individu beter maakt in het
teamproces, hoe coach je de leeftijdsgroep die jij hebt, hoe kun je ze beïnvloeden en nog veel meer.

Dit zal allemaal gebeuren in een geleidelijk traject en stap voor stap.
Daarbij willen we aangeven hoe wij dat als TC van ksv BWO zien.
Verdere informatie zal versterkt worden op donderdag 12 oktober.
Deze avond staat onderleiding van Paul Oberje en Patrick Bakhuis

Wij nodigen bij deze dan ook alle niet-selectie trainers uit om deze avond bij te wonen! Wij hopen op
een grote opkomst. Dit is zowel voor jongensvoetbal als voor het meidenvoetbal binnen ksv BWO
De selectie trainers mogen hierin zelf bepalen of je hierbij aan wil sluiten. Voor de selectie trainers
worden nog avonden gepland met alle selectie trainers met theorie en/of praktijk.

We willen ook graag gebruiken maken van uw voetbalkennis/trainerservaring als trainer en elkaar
gezamenlijk versterken binnen KSV BWO. En dat alles met maar één doel: de jeugdspelers en
speelsters van KSV BWO beter te maken!

Aanmelden kan via: Patrick Bakhuis – patrickbakhuis@live.nl

Graag vermelding van naam en elftal(len) wat je traint in de mail!

Nogmaals we hopen op een grote opkomst donderdag 12 oktober 19:00 in de kantine van ksv BWO

Namens de Technische commissie.

Vacature voorzitter ksv BWO

Peter Sinnema treedt tijdens de ALV af als voorzitter van BWO. Hij is niet herkiesbaar.
Daarom zoeken we als ksv BWO een nieuwe voorzitter.

Hieronder vinden jullie de tekst die bij de vacature hoort. Deze komt uit het handboek van de KNVB.
Zouden jullie bij interesse mij willen mailen op secretaris@ksvbwo.nl

VOORZITTER ksv BWO

Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden. Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
Laat zich periodiek informeren door de commissies.
Officieel woordvoerder van de vereniging.
Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
Bezoeken KNVB vergaderingen.
In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Tijdsinvestering: minimaal 5 uur tot 10 uur per week.  

Ontwikkelingen BWO

De afgelopen periode heeft het voltallige bestuur van BWO niet stilgezeten.
Vanuit de jeugdcommissie hebben Arjan Derksen en Bert Bakkers aangegeven te stoppen per 30 juni. Beide heren worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor BWO. We zullen hier uiteraard bij stil staan tijdens de ALV. Omdat de jeugdcommissie al zwaar onderbezet was, stonden we voor een grote uitdaging.
Op dat moment komt de ware cultuur van BWO naar boven. Samen gaan we dit oplossen! Frank Beune heeft aangegeven de taak van Bert Bakkers over te nemen als materiaal coördinator. Dit is een samenspel tussen Frank, Annemarie en Yvonne (wasdames).
Annemarie, Yvonne, Paul, Frank en Judith hebben een paar weken geleden het kleding magazijn van BWO onder handen genomen. Alles is gesorteerd en gebruikt om alle kleding op orde te krijgen voor het nieuwe seizoen. Ontzettend bedankt hiervoor.

Daarnaast heeft de TC, JC en hoofdbestuur samen gezeten hoe we het nieuwe seizoen ingaan en onder wiens zijn leiding. Lukas van Belkum heeft aangegeven wat voor BWO te willen doen. Hij pakt op dit moment de interim jeugdvoorzitters rol op. Zo kan het primaire proces van het jeugdvoetbal gewoon doorgaan. Lukas zal het aanspreekpunt zijn is het bestuur voor het jongens- en meidenvoetbal. Lukas, veel succes en bedankt voor je initiatief.

We constateren met z’n allen dat we een groot tekort aan vrijwilligers hebben. We zien ook dat als je de mensen rechtstreeks vraagt, de echte BWO’ers wel opstaan en wel wat voor BWO willen doen. Om dit extra kracht bij te zetten, hebben we Gerard Wiegerinck gevraagd de rol van vrijwilligers coördinator op te pakken. Gerard zal actief mensen benaderen ter ondersteuning aan de verschillende commissies. Wil je zelf wel wat voor BWO doen of zie je verbeter mogelijkheden binnen BWO (en die zijn er genoeg) meldt je dan bij Gerard of de verschillende commissies. We kunnen alle hulp gebruiken!! Vele handen maken licht werk en de beste stuurlui staan aan wal.

Als secretaris zou ik alle leden willen uitdagen op een of andere manier onze mooie club te helpen als vrijwilliger. Ik hoor genoeg geklaag over het bestuur en over de keuzes die gemaakt worden. Maar geen keuze is een verkeerde keuze. En waar vrijwilligers werken, worden fouten gemaakt. Ook wij als bestuur doen dat. Maar stop met klagen en kom helpen.

Onze club voetbalt en handbalt op een heel behoorlijk niveau, maar als organisatie zijn we nog lang niet zover. Hier hebben we alle leden van BWO voor nodig.

2 september wordt er vanaf 13.00 een geweldig Open Dag georganiseerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Alle groepen binnen BWO zullen zich die dag presenteren.
Op die dag kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.
Kom allemaal 2 september naar ons mooie Sportpark.

Fijne vakantie allemaal.

Bestuur BWO

Vacature wedstrijdcoördinator

De wedstrijd coördinator is de spil van de wedstrijd dag bij BWO. De wedstrijd coördinator is onderdeel van het wedstrijdsecretariaat en is onderdeel van de BWO voetbalorganisatie.

Als wedstrijd coördinator vragen wij aan jou een inzet van een ½ dagdeel per maand.
Je bent dan of de zaterdagochtend of de zaterdagmiddag bij BWO aanwezig.
De ochtend start om 7.30 uur, de middag vanaf 12.30

De taken zijn:
-Wedstrijdschema printen en ophangen bij de kleedkamer en aan kantinemedewerker verstrekken.
– Ontvangen van leiders thuis- en uitteam en scheidsrechter voorafgaande aan de wedstrijd in de mediaruimte
– Ouders te woord staan bij vragen.
– Teams zijn zelf verantwoordelijk voor plaatsen van de goals. De wedstrijdcoördinator houdt toezicht. Hierbij wordt je ondersteund door een collega op het veld.
– Coördinatie dat alle cornervlaggen van het veld zijn bij de laatste wedstrijden. De teams zijn verantwoordelijk voor het opruimen.
– Controleren of de kleedkamers schoon zijn aan het einde van de dag. De beheerder kleedkamers verzorgt de eindschoonmaak en houdt gedurende de dag toezicht het einde van de dag. Uiteraard zijn de leiders van de teams verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamers. Als wedstrijd coördinator spreek je de mensen daar ook op aan.
– Ontvangen van de leiders , tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd en wedstrijden afronden in het systeem van de KNVB
– Algemeen, gedurende de dag algemene gang van zaken in de gaten houden rondom de wedstrijden.

Indien je interesse hebt en/of vragen hebt, kun je contact opnemen met Gerard Wiegerinck(vrijwilligers coördinator) op g.wiegerinck@home.nl of Björn Markerink(secretaris) op info@ksvbwo.nl