KERST MET BALLEN !?⚽?

Vrijdag 13 december net als vorig jaar in de kantine weer een gezellige avond in kerstsfeer?
De tanks moeten leeg !
Biertje € 1,50
Kannetje € 8,50
Deze avond voor alle senioren teams in kerstsfeer en met hapjes?
Natuurlijk weer met gave muziek.

Uitnodiging dropping 2020

Beste speler/speelster/leider/ouder,

 

Op vrijdag 31 januari organiseert BWO (na een jaar afwezigheid) weer een dropping. Deze is voor de voetballende en handballende jeugd van welp/pupil t/m JO13/MO13 (voormalige D jeugd).

Vertrek en aankomst is in de kantine van BWO.

Eigen bijdrage: € 3,00 per persoon, te voldoen op de avond van de dropping. (graag gepast meebrengen)

 

Kinderen zullen zoveel mogelijk worden ingedeeld met zijn of haar eigen team en per
groep zullen minimaal 2 ouders/begeleiders meelopen.

I.v.m. de organisatie is vooraanmelding bij de leid(st)er noodzakelijk!

Uiterlijk zaterdag 18 januari dienen de leiders door te geven hoeveel kinderen en
hoeveel ouders/begeleiders van zijn/haar team meelopen.

Op de avond zelf dient iedereen een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn in de kantine.

 

Vertrektijden per groep:                                            vertrek:                             einde:
– Welpen en jeugd t/m JO09 (F)                          18:00 / 18:30 uur           ca. 21:00 uur
– Jeugd JO11 (E)                                                       19:00 / 19:30 uur           ca. 22:00 uur
– Jeugd JO13 (D)                                                     20:00 / 20:30uur            ca. 23:00 uur

 

(Definitieve vertrektijd volgt na opgave als alle aantallen bekend zijn)

Denk aan goed schoeisel, warme kleding, eventueel regenkleding en een goeie zaklamp!

 

Meer info? Mail jordyok@yahoo.com

 

Jubilarissen tijdens de ALV

Op maandag 18 november worden tijdens de ALV de volgende jubilarissen welkom geheten:

50 jaar:

R. Olthuis, H. Haak, R. Spit en B. Munster

40 jaar:

P. Veldhuis, J. Veldscholte, J. Damink, M. Wienk, E. Morsink, Y. Bouwhuis,

25 jaar:

E. Kemerink-Moolen, R. Kemerink, R. Olde Egberink, L. Krakers, N. Krakers, O. Krakers, M.Klumper, H. Pallast, H. Ter Beke, M. Rikkerink, E. Klein Heerenbrink, L. Wienk-Scholte Lubberink.

 

Sinterklaas bij BWO

Beste ouders / verzorgers van BWO JO8 / JO9 -groep, welpen en handbal groep tot 9 jaar

Op woensdag 20 november is het weer zover, dan kom ik net als andere jaren de jeugd van BWO bezoeken.

Om de middag goed te laten verlopen, verzoek ik de ouders om het liefst niet te blijven kijken ivm afleiding en drukte. Indien u er voor kiest toch de “Pietentraining” te bekijken kunt u plaats nemen op het terras boven. De kantine is bezet ivm het Sinterklaasfeest.

Dit jaar hebben wij de groepen gesplitst:

– Voor de welpen en handbal is het feest van 14.45-16.00 uur
– Voor de JO8 en JO9 is het feest van 16.15-17.15 uur

Graag allen op tijd aanwezig zodat we er een mooi feest van kunnen maken.

Voor de ouders: · Laat uw kind niet komen als het niet echt voor de Sint komt. In het verleden zijn er kinderen geweest die niet voor de Sint kwamen en het dan met opmerkingen minder leuk maken. · Trek uw kind geen voetbalschoenen aan. Deze moeten in de kantine nl dan steeds uit gedaan worden. · Indien uw kind aanwezig is op de Sint-middag gaat u akkoord dat er foto’s gepubliceerd zullen worden in het club-blad. · Het feest is alleen voor de kinderen die lid zijn van BWO.

Het is mogelijk om een vrijwillige bijdrage te doen om dit feest tot een echt feest te maken voor de kinderen.

 

Bij de ingang van BWO zal op de dag zelf een doos staan waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Dit mag gewoon los maar ook in een eigen envelop.

Wij wensen de kinderen van BWO een gezellige middag toe!

Groeten Sint en Piet

Convocatie Algemene Ledenvergadering

Convocatie
Algemene ledenvergadering k.s.v. BWO
Maandag 18 november 2019
20.00 uur clubhuis k.s.v. BWO

 

Hierbij wordt U uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in het clubhuis.

 

AGENDA 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Financieel verslag 2018 – 2019 en de begroting 2019 – 2020 door de penningmeester.*
 3. Presentatie handbal door Lisette Veltkamp.
 4. Presentatie Technische commissie
 5. Presentatie Seniorencommissie door Gerdo ter Maat.
 6. Presentatie Jeugdcommissie door Philip Rolefes
 7. Presentatie Sponsorcommissie

 Pauze

 1. Presentatie Kantinecommissie door Hans Scharpfenecker/Paul Vaarhorst
 2. Presentatie Algemene zaken door Raymond Post
 3. Bestuursmutaties:
 • verkiesbaar Rogier Hilgerink TC voorzitter
 • aftredend en niet herkiesbaar Bjorn Markerink voor de functie van secretaris
 • aftredend Hans Scharpfenecker en Paul Vaarhorst vanuit KC
 • verkiesbaar Sandy Peters voorzitter KC
 • vacature secretaris
 • vacature voorzitter sponsorcommissie

 

NB: leden hebben 7 dagen voor de ALV de mogelijkheid om (tegen-)kandidaten voor te stellen voor de vacatures.

Tijdens de vergadering zal aan de leden gevraagd worden hun stem uit te brengen op de aangemelde kandidaten.

 

 1. Huldiging leden i.v.m. 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

Wij hopen een groot aantal leden te verwelkomen.

 

Namens het Bestuur k.s.v. BWO

Bjorn Markerink, secretaris

 

*Op woensdag 13 november 2019 van 19.30 tot 20.30 uur liggen in de kantine alle stukken ter inzage en Bernard Krakers is aanwezig voor een toelichting of voor het beantwoorden van jullie vragen.

Algemene Ledenvergadering

Hierbij wordt U uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op maandag 18 november om 20.00 uur in het clubhuis. Convocatie volgt.

Laatste kans om aan te melden voor Club van 100

Maandag 30 september aanstaande gaat het nieuwe Club van 100 bord naar de drukker. Ben je nog geen lid of heb je nog niet verlengd? Dan heb je alleen deze week nog!

Er zijn 3 opties om te verlengen:
1. Via de website http://www.ksvbwo.nl/club-van-100/
2. Neem contact op met het bestuur voor een betaalverzoek (contactgegevens onderaan dit bericht)
3. In de kantine aanmelden en betalen via de kassa

Tot slot zal het bestuur aanstaande zondag tijdens de eerste thuiswedstrijd van BWO 1 aanwezig zijn voor vragen.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Club van 100
Bas Vaanholt (06 23588694)
Tom van den Heuvel (06 12278748)
Jesse Bouwhuis (06 23981732)
Huub Tuerlings (06 41757669)

Beleidsbepalers gezocht!

Ksv BWO zoekt beleidsbepalers / bestuurders. Vanwege wisselingen in functies en het aanstaande vertrek van onze secretaris is BWO op zoek naar bestuurlijke versterking.
Na een grondige evaluatie hebben wij besloten om het Dagelijks Bestuur uit te breiden met de functie van Vice Voorzitter. Hierdoor zal het DB na de ALV uit 4 mensen bestaan.
Vind jij het leuk om op bestuurlijk vlak mee te denken en te beslissen over de toekomst van onze mooie sportvereniging ksv BWO. Dan heb je nu de kans om wat te betekenen.


BWO zoekt een nieuwe SECRETARIS

Als onderdeel van het dagelijks bestuur ben je medeverantwoordelijk voor en bepaal je samen met je medebestuursleden het beleid van BWO. Samen met je collega bestuursleden neem je beslissingen over de koers van BWO. Uiteraard ben je aanspreekpunt voor de leden. Als secretaris fungeer je daarnaast als spin in het communicatie-web van de vereniging: je fungeert als postadres van de vereniging en zorgt ervoor dat de ingekomen stukken op de juiste plek belanden, want je voert de (bestuurs-) correspondentie en beheert het archief van de vereniging (het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement). Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Je zorgt er natuurlijk ook voor de informatie vanuit het bestuur de leden bereikt.

Je bent tezamen met de penningmeester en voorzitter tekenbevoegd namens de vereniging en verzorgt de bijbehorende correspondentie/administratie. Ook verzorg je de voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering(ALV); je verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de ALV en periodieke bestuursvergaderingen.

Verder zorg je ervoor dat de externe informatie, zoals van de KNVB en gemeente/overheidsinstanties, vertaald wordt naar beleid binnen de vereniging en onderhoudt je de contacten met deze instanties.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.


Coördinator(-en) voor de KANTINECOMMISSIE gezocht!

Heb jij horecaervaring, inzicht in het werken met vrijwilligers en ben jij een regelneef? Onze Kantinecommissie zoekt een (of twee) nieuwe coördinator(en)!

Wat moet je dan doen?

Je beheert  de kantine en zorgt ervoor dat de barvrijwilligers geschoold en ingezet worden. Je stelt het assortiment vast en zorgt ervoor dat dat past bij het ledenbestand van de vereniging. Ook bepaal je mede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden, binnen de kaders van KNVB en gemeente. Samen met de coördinator Algemene zaken zorg je ervoor dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft. Je draagt bij aan een goed verloop van de diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. Ook zorg je ervoor dat BWO over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kan beschikken voor de bardiensten. Natuurlijk zie je er ook op toedat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.

Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

 

Vice Voorzitter gezocht (met bestuurlijke ervaring)

Als Vice Voorzitter wordt je onderdeel van het dagelijks bestuur. Dit DB bestaat uit de Voorzitter, de Penningmeester, de Secretaris en straks dus ook de Vice Voorzitter.

Wat wordt er van de Vice Voorzitter verwacht?
Indien nodig vervang je de voorzitter bij diens afwezigheid. Je bent een aanspreekpunt binnen de vereniging zowel voor leden en vrijwilligers alsmede voor mensen en instanties buiten de vereniging (denk bijv. aan de gemeente). Je krijgt de aansturing over nader te bepalen commissies en bent mede verantwoordelijk voor het te bepalen beleid. Je wordt ingepland voor bestuursdiensten bij wedstrijden van het 1e elftal.
Wij zoeken iemand met blauw/wit bloed, iemand die de vereniging en zijn leden goed kent, en die bestuurlijke ervaring heeft. Iemand die niet bang is om beslissingen te nemen, hoe moeilijk ook.

Tijdsinvestering: 4 á 5 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Voor alle functies geld dat het bestuursfuncties zijn. Diegene die zich beschikbaar stellen moeten weten dat er gestemd gaat worden over de aanstelling bij de ALV.

Kandidaten die zich graag verkiesbaar willen stellen kunnen contact opnemen met René Krakers, via 0647152499 of vrijwilliger@ksvbwo.nl of geef je naam en telefoonnummer door achter de bar zodat we contact met je op kunnen nemen.

Laatste week kantine open volgens reguliere openingstijden

Tot en met vrijdag 14 juni is de kantine nog geopend volgens de reguliere tijden. Vanaf volgende week zal de kantine doordeweeks gesloten zijn.

rtvOost: Beach Handball steeds populairder in Overijssel, vandaag opening beachveld in Hengelo

Steeds meer handbalverenigingen in Overijssel spelen na de reguliere zaalcompetitie Beach Handball. Het Nederlands Handbal Verbond ziet een grote stijging in het aantal aangelegde beachvelden bij Overijsselse handbalclubs. In tien jaar tijd is het aantal verdrievoudigd. Vandaag werd opnieuw een beachveld geopend, bij sportvereniging BWO in Hengelo.

Artikel site rtvOost: https://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=313075