Covid maatregelen per 29 september

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID voor IEDEREEN
 

Covid maatregelen per 29 september
ALGEMEEN maatregelen blijven gelden (1,5 meter | niezen in elleboog | handen wassen)
KANTINE gesloten, voor iedereen! (eigen bidon | eigen food)
KLEEDKAMERS gesloten, voor iedereen! (thuis omkleden | douchen)
LANGS DE LIJN teams BWO geen publiek, maximaal 4 begeleiders per BWO-team | hesje verplicht
TEGENSTANDERS bij BWO maximaal 7 personen (staf + chauffeurs) op het complex | hesje verplicht
UITWEDSTRIJDEN teams BWO aantal begeleiders afhankelijk van bezoekende club | gedraag je as gast
SANCTIES niet houden aan regels: niet trainen of geen wedstrijden BWO teams verantwoordelijk voor tegenstanders
DUUR van REGELS minimaal tot 20 oktober
SAMEN verantwoordelijk we moeten dit SAMEN doen om op korte termijn weer meer te mogen spreek elkaar aan, hou je aan de regels en geniet van de sport!
#SamenSterk #BlijfGezond #HoogDeVaan

Meer informatie

Coronaprotocol

Hieronder vindt u het coronaprotocol van BWO, ingaande per 29 september.

Coronaprotocol ksv BWO

Naleven coronamaatregelen

De maatregelen om het Covid-19 te verspreiden zijn de afgelopen weken niet voldoende nageleefd op wedstrijddagen en tijdens de trainingen.

Het bestuur van ksv BWO heeft besloten de maatregelen nadrukkelijker na te leven en geeft nogmaals aan dat de regels niet VRIJBLIJVEND zijn, dit betekent dat ieder BWO lid, alsmede ouders, verzorgers, vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkenen zich aan de regels dienen te houden.

Handhaving en consequenties

Het Bestuur behoudt zich het recht voor dat het bij niet naleving van de regels personen en/of teams kan en mag verwijderen van het terrein, uit kan sluiten van deelname aan trainingen en of wedstrijden.

Wees alert, spreek andere desnoods aan op hun gedrag of handhaven van de regels en voorkom hiermee sancties voor anderen.

We moeten het echt samen doen, realiseer je dat een Covid-besmet persoon heel erg ziek kan worden en tevens dat bij besmetting op het complex de club de poorten zal moeten sluiten!

Samen verantwoordelijk = neem je eigen verantwoordelijkheid!

Het Bestuur

Openingstijden kantine

De openingstijden van de kantine zijn als volgt:
 

Openingstijden kantine
Dag Tijden
Maandag Gesloten (geen personeel)
Dinsdag 18:30 – 23:00
Woensdag 18:30 – 23:00
Donderdag 18:30 – 23:00
Vrijdag 18:30 – 24:00
Zaterdag 08:00 – 20:00
Zondag 08:00 – 14:00 (Waneer het 1e thuis speelt dan is de kantine tot 19:00 open)

Teamindeling V2

Beste spelers , ouders trainers en leiders . Hierbij een update van de voorlopige teamindeling . Er zijn ten opzichte van de 1e versie een aantal wijzigingen doorgevoerd door JC en TC .

Versie 2.4 teamindeling BWO jeugd seizoen 2020-2021

Nieuwe datum ALV

De uitgestelde bijzondere algemene ledenvergadering met betrekking tot de voorgenomen fusie met Donar vind plaats op maandag 28 september om 20:00 uur locatie BWO. Voor diegene die vooraf het te tekenen document wil inlezen kan contact opnemen met iemand van het dagelijks bestuur.

Sleuteluitgifte

De lockersleuteluitgifte en taguitgifte/update is komende woensdag van 19.00 tot 21.00.

Vacature: jeugdvoorzitter

BWO zoekt dringend versterking voor de jeugd commissie:

 

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE gezocht die:

– Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

– Coördineert de diverse commissietaken.

– Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie 1 tot 2 keer per maand.

– Vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het hoofd bestuur en bij officiële gelegenheden 1 keer per maand.

– Bedenkt en geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.

– Zorgt in overleg met de Technische Commissie voor werving van jeugdtrainers.

– Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.

– Stelt samen met de penningmeester een jaarbegroting op.

– Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

– Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Ben jij de voetbalkenner van BWO?

Beste BWO’ers,

Als we de verhalen in de kantine mogen geloven is er binnen BWO voldoende voetbalkennis. Daarom hebben wij bedacht om maar eens de proef op de som te nemen.
Voor komend seizoen hebben we een heuse BWO-voetbalpoule opgezet. Voorspel elke week de 9 wedstrijden in de eredivisie en probeer aan het eind van seizoen bovenaan te staan.
Daarnaast vul je jouw eindstand in, de kampioen en de topscorer. Aan het eind van het seizoen geeft dit recht op extra punten!

Via deze link, https://www.voetbalpoules.nl/poule/134803/aanmelden, kun je je aanmelden voor de speciale BWO-poule.

De app doet verder het werk en houdt de puntentelling bij.
We vragen een kleine bijdrage van € 2,50 pp. Dit bedrag kun je overmaken op rekeningnummer NL94RABO0104760885 o.v.v. voetbalpoule BWO.

Aan het eind van het seizoen zullen de nummers 1,2 en 3 een prijs ontvangen.

Bij voldoende deelname hopen we ook een bedrag terug te kunnen laten vloeien naar BWO.
Voor het geld hoef je het dus niet te laten!

We wensen alle deelnemers alvast veel succes.

Hoog de vaan!
Niek en Raymond