Wedstrijdbroekjes en kledingplan BWO

Wedstrijdbroekjes en kledingplan BWO

De wedstrijdbroekjes zijn terug van de drukker en liggen inmiddels in de lockers van elk team.

Zoals omschreven in het kledingplan krijgt elk spelend lid een wedstrijdbroekje en is ook verantwoordelijk voor dit broekje.

Per heden wordt elk lid geacht het originele wedstrijdbroekje en kousen te dragen bij elke wedstrijd.

BWO heeft nog enkele tenues met broekje met het oude logo. Deze zullen volgend jaar of uiterlijk het jaar erop worden vervangen.

 

Broekje te klein of stuk

Is het broekje te klein of kapot dan kan deze bij het wedstrijd coördinator worden omgewisseld voor een andere.

 

Broekje kwijt

Is een lid een broekje kwijt dan dient hij/zij een nieuwe te kopen.  Dit kan in de kantine aan de bar. Men krijgt dan een bon en met deze bon kan een broekje bij de wedstrijd coördinator worden opgehaald. Kosten van een broekje bedragen € 11,70.

 

Wedstrijdkousen

Ook wedstrijdkousen kunnen vanaf heden met korting worden gekocht in de kantine. Ook hierbij krijgt men een bon en kan de kousen worden opgehaald bij de wedstrijd coördinator.  De prijs van wedstrijdkousen bedraagt € 8,00.

 

Kledingsponsor worden?

BWO heeft nog enkele teams die geen sponsor hebben. Kledingsponsor worden kan al vanaf € 175,- per jaar. Mocht een van de ouders interesse hebben neem dan contact op met Raymond Jannink sponsor@ksvbwo.nl. Het team krijgt dan volledig nieuwe wedstrijd kleding. (shirts en broekjes)

 

Kledingplan BWO!

Voor aanvullende informatie over het kledingplan verwijzen wij naar de site.

http://www.ksvbwo.nl/wp-content/uploads/2019/07/Kledingplan-BWO-Jeugd.pdf

 

Wij willen de wasdames van BWO bedanken voor deze grote klus en het sorteren van alle kleding.

 

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier!

 

Hoog de Vaan!

Toplaag hoofdveld wordt vervangen

In verband met de vervanging van de toplaag op ons hoofdveld, veld 1, zijn wij genoodzaakt om de trainingen van 16 september tot en met 29 september aan te passen.

Alle trainingen tot en met 20.15 moeten uitwijken naar veld 3, teams die normaliter vanaf 20.15 trainen, mogen dan om 19 uur beginnen (of eerder) en mogen dan op veld 5.

Trainingsschema V2

Beste spelers, trainers en leiders,

Hierbij het nieuwe bijgewerkte trainingsschema en de kleedkamer indeling.

Trainingsschema 2019-2020 Versie 2.0

Kleedkamer indeling 2019-2010

Let op:

  • Komende tijd zullen er af en toe wedstrijden gespeeld worden op veld 1 of 4. Check altijd even de site of er een wedstrijd gepland staat (onder de kop “Voetbal”, en dan “wedstrijden”).
  • Ook zal in week 2 en 3 van september veld 1 eruit liggen omdat er dan nieuw kunstgras op gelegd wordt.

Als je veld hierdoor niet beschikbaar is, zijn er twee opties:

  • Eventueel uitwijken naar een ander trainingsveld, maar wel in overleg met de trainer(s) van team(s) die daar gepland staan.
  • Veld 5 mag gebruikt worden voor trainingen door teams die niet op kunstgras kunnen trainen. Veld 2 en 3 mogen dus NIET gebruikt worden voor trainingen en wedstrijden, tenzij hiervoor schriftelijk akkoord wordt gegeven door BWO.

Tot slot:

Tot het nieuwe kunstgras op veld 1 klaar is, traint BWO 1 op veld 4B ( i.p.v. op veld 1B).  Teams die gepland staan in die periode op veld 4B, moeten tijdelijk op veld 1B trainen.

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze schema’s houdt en inschikkelijk is wanneer een ander team erbij komt op jouw veld. Mocht er structureel iets zijn, meld dit dan via mailadres bwowedstrijdcoordinator@gmail.com.

 

 

KSV BWO kantine overzicht

Openingstijden Kantine

Vanaf aanstaande donderdag is de kantine weer geopend.

De openingstijden zijn als volgt:

Maandag          gesloten, muv elke 2e maandag van de maand: van 18:30 tot 23:00 uur geopend.
Dinsdag            18:00 – 23:00 uur
Woensdag        13:00 – 17:00 en 18:00 – 23:00 uur
Donderdag       18:00 – 23:00 uur
Vrijdag             18:30 – 24:00 uur
Zaterdag           07:30 – 20:00 uur
Zondag             thuiswedstrijden 1e:       van 8:00 – 19:00 uur
uitwedstrijden 1e:            van 8:00 – 15:00 uur

Voor de zaterdagen van zijn wij op zoek naar ondersteuning in de kantine.

Het gaat om korte diensten van ca. 3 uur, 1x per 3 of 4 weken (het leukste is om dit in duo’s te doen)

Mocht je ons geweldige team willen ondersteunen, meld je dan aan bij kantine@ksvbwo.nl

Kantine Commissie

Ksv BWO

Kaartavonden weer van start!

De kaartavonden bij BWO hebben de volgende winnaars opgeleverd:
 

Klaverjassen: 1. Hr. Noordman 44713 pnt. 2. Mevr. Bouwhuis 42437 pnt. 3. Mevr. Snijders 41896 pnt.

Kruisjassen: 1. Hr. Haan 34170 pnt. 2. Hr. ter Halle 33733 pnt. 3. Hr. Schoten-Lubberding 32726 pnt.
Jokeren: 1. Mevr. Spijker 3304 pnt. 2. Mevr. Kemperink 3336 pnt. 3. Mevr. Visser 3591 pnt.
 
De data voor de kaartavonden volgend seizoen zijn:
Kaartavonden 2019-20: begintijd 19.30 uur 5,- euro
2019: 9 september –14 oktober – 11 november – 9 december – 23 december (Kerst) 
2020: 13 januari –10 februari – 9 maart – 6 april (Pasen) – 20 april – 11 mei (Eindkaarten)

Pupillentraining weer van start!

De pupillentraining voor de welpen en de JO8/JO9 gaat weer beginnen.

De welpen trainen van 15:15 tot 16:05.
De JO8/JO9 trainen van 16:15 tot 17:15

Tweede ronde sleutel-/materiaaluitgifte

Donderdagavond 29/8 van 19:00 tot 20:00 zal de tweede ronde zijn van de sleutel-/materiaaluitgifte. Alle jeugd leiders/trainers die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de sleutels, tags en materialen op te halen zijn van harte welkom.

Voor specifieke vragen en/of opmerkingen omtrent materialen kunt u mailen naar: materiaalcommissie@ksvbwo.nl

V4 concept Teamindeling 2019/20

Selecteer V4 Concept teamindeling BWO 2019-2020 voor v4 van de concept teamindeling voor het seizoen 2019-2020.

Bij de meeste teams staan nog geen leiders/trainers/coaches. Indien u een team wilt leiden/coachen of trainen, vernemen wij dit uiteraard graag.
Wij willen voor elke trainer/leider/coach een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) code 84 Belast met de zorg voor minderjarigen. De reden hiervoor is dat wij een veilige sportomgeving voor onze jeugdleden willen blijven waarborgen.

Indien u dus leider/trainer of coach van een team wilt worden waar nog geen invulling is, mag u uw voorletters, achternaam en mailadres en betreffende team sturen naar bwowedstrijdcoordinator@gmail.com

Jeugdcommissie en Technische Commissie

Eerste ronde sleutel-/materiaaluitgifte

A.s. zaterdag 17 augustus van 10:00 tot 12:00 uur zal de eerste ronde zijn van de sleutel-/materiaaluitgifte. Alle jeugd leiders/trainers, die niet of nog niet op vakantie zijn, zijn welkom.
Er zal uiteraard nog een vervolg komen voor degene die as zaterdag niet kunnen, hou daarvoor de social media in de gaten.

Beleidsbepalers gezocht!

Ksv BWO zoekt beleidsbepalers / bestuurders. Vanwege wisselingen in functies en het aanstaande vertrek van onze secretaris is BWO op zoek naar bestuurlijke versterking.
Na een grondige evaluatie hebben wij besloten om het Dagelijks Bestuur uit te breiden met de functie van Vice Voorzitter. Hierdoor zal het DB na de ALV uit 4 mensen bestaan.
Vind jij het leuk om op bestuurlijk vlak mee te denken en te beslissen over de toekomst van onze mooie sportvereniging ksv BWO. Dan heb je nu de kans om wat te betekenen.


BWO zoekt een nieuwe SECRETARIS

Als onderdeel van het dagelijks bestuur ben je medeverantwoordelijk voor en bepaal je samen met je medebestuursleden het beleid van BWO. Samen met je collega bestuursleden neem je beslissingen over de koers van BWO. Uiteraard ben je aanspreekpunt voor de leden. Als secretaris fungeer je daarnaast als spin in het communicatie-web van de vereniging: je fungeert als postadres van de vereniging en zorgt ervoor dat de ingekomen stukken op de juiste plek belanden, want je voert de (bestuurs-) correspondentie en beheert het archief van de vereniging (het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement). Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Je zorgt er natuurlijk ook voor de informatie vanuit het bestuur de leden bereikt.

Je bent tezamen met de penningmeester en voorzitter tekenbevoegd namens de vereniging en verzorgt de bijbehorende correspondentie/administratie. Ook verzorg je de voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering(ALV); je verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de ALV en periodieke bestuursvergaderingen.

Verder zorg je ervoor dat de externe informatie, zoals van de KNVB en gemeente/overheidsinstanties, vertaald wordt naar beleid binnen de vereniging en onderhoudt je de contacten met deze instanties.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.


Coördinator(-en) voor de KANTINECOMMISSIE gezocht!

Heb jij horecaervaring, inzicht in het werken met vrijwilligers en ben jij een regelneef? Onze Kantinecommissie zoekt een (of twee) nieuwe coördinator(en)!

Wat moet je dan doen?

Je beheert  de kantine en zorgt ervoor dat de barvrijwilligers geschoold en ingezet worden. Je stelt het assortiment vast en zorgt ervoor dat dat past bij het ledenbestand van de vereniging. Ook bepaal je mede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden, binnen de kaders van KNVB en gemeente. Samen met de coördinator Algemene zaken zorg je ervoor dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft. Je draagt bij aan een goed verloop van de diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. Ook zorg je ervoor dat BWO over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kan beschikken voor de bardiensten. Natuurlijk zie je er ook op toedat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.

Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

 

Vice Voorzitter gezocht (met bestuurlijke ervaring)

Als Vice Voorzitter wordt je onderdeel van het dagelijks bestuur. Dit DB bestaat uit de Voorzitter, de Penningmeester, de Secretaris en straks dus ook de Vice Voorzitter.

Wat wordt er van de Vice Voorzitter verwacht?
Indien nodig vervang je de voorzitter bij diens afwezigheid. Je bent een aanspreekpunt binnen de vereniging zowel voor leden en vrijwilligers alsmede voor mensen en instanties buiten de vereniging (denk bijv. aan de gemeente). Je krijgt de aansturing over nader te bepalen commissies en bent mede verantwoordelijk voor het te bepalen beleid. Je wordt ingepland voor bestuursdiensten bij wedstrijden van het 1e elftal.
Wij zoeken iemand met blauw/wit bloed, iemand die de vereniging en zijn leden goed kent, en die bestuurlijke ervaring heeft. Iemand die niet bang is om beslissingen te nemen, hoe moeilijk ook.

Tijdsinvestering: 4 á 5 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Voor alle functies geld dat het bestuursfuncties zijn. Diegene die zich beschikbaar stellen moeten weten dat er gestemd gaat worden over de aanstelling bij de ALV.

Kandidaten die zich graag verkiesbaar willen stellen kunnen contact opnemen met René Krakers, via 0647152499 of vrijwilliger@ksvbwo.nl of geef je naam en telefoonnummer door achter de bar zodat we contact met je op kunnen nemen.