Teamindeling V2

Beste spelers , ouders trainers en leiders . Hierbij een update van de voorlopige teamindeling . Er zijn ten opzichte van de 1e versie een aantal wijzigingen doorgevoerd door JC en TC .

Versie 2.4 teamindeling BWO jeugd seizoen 2020-2021

Nieuwe datum ALV

De uitgestelde bijzondere algemene ledenvergadering met betrekking tot de voorgenomen fusie met Donar vind plaats op maandag 28 september om 20:00 uur locatie BWO. Voor diegene die vooraf het te tekenen document wil inlezen kan contact opnemen met iemand van het dagelijks bestuur.

Sleuteluitgifte

De lockersleuteluitgifte en taguitgifte/update is komende woensdag van 19.00 tot 21.00.

Vacature: jeugdvoorzitter

BWO zoekt dringend versterking voor de jeugd commissie:

 

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE gezocht die:

– Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

– Coördineert de diverse commissietaken.

– Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie 1 tot 2 keer per maand.

– Vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het hoofd bestuur en bij officiële gelegenheden 1 keer per maand.

– Bedenkt en geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.

– Zorgt in overleg met de Technische Commissie voor werving van jeugdtrainers.

– Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.

– Stelt samen met de penningmeester een jaarbegroting op.

– Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

– Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Ben jij de voetbalkenner van BWO?

Beste BWO’ers,

Als we de verhalen in de kantine mogen geloven is er binnen BWO voldoende voetbalkennis. Daarom hebben wij bedacht om maar eens de proef op de som te nemen.
Voor komend seizoen hebben we een heuse BWO-voetbalpoule opgezet. Voorspel elke week de 9 wedstrijden in de eredivisie en probeer aan het eind van seizoen bovenaan te staan.
Daarnaast vul je jouw eindstand in, de kampioen en de topscorer. Aan het eind van het seizoen geeft dit recht op extra punten!

Via deze link, https://www.voetbalpoules.nl/poule/134803/aanmelden, kun je je aanmelden voor de speciale BWO-poule.

De app doet verder het werk en houdt de puntentelling bij.
We vragen een kleine bijdrage van € 2,50 pp. Dit bedrag kun je overmaken op rekeningnummer NL94RABO0104760885 o.v.v. voetbalpoule BWO.

Aan het eind van het seizoen zullen de nummers 1,2 en 3 een prijs ontvangen.

Bij voldoende deelname hopen we ook een bedrag terug te kunnen laten vloeien naar BWO.
Voor het geld hoef je het dus niet te laten!

We wensen alle deelnemers alvast veel succes.

Hoog de vaan!
Niek en Raymond

Start BWO 1

Materiaaluitgifte / sleutels ballenhok

Op zaterdag 15 augustus van 10.00 tot 13.00 uur en op woensdag 19 augustus van 18.00 tot 21.00 uur is de materiaalcommissie bij BWO aanwezig voor de uitgifte van materialen (sleutels ballenhok, hesjes, etc.). In verband met de corona maatregelen zullen er geen waterzakken en (kratjes) bidons worden uitgegeven. U vindt ons bij het ballenhok van BWO.

Op basis van de opkomst van de teams die op 1 van beide dagen zijn materiaal heeft afgehaald, wordt bepaald of er nog een aanvullend afhaalmoment wordt gepland of dat er een afspraak op individuele basis gemaakt dient te worden.

Bij vragen of opmerkingen graag contact met ons opnemen via het bekende e-mailadres: materiaalcommissie@ksvbwo.nl.

 

Met sportieve groet,

Materiaalcommissie BWO

Concept trainingsschema

Het seizoen zal binnenkort weer van start gaan en de trainingen zullen ook weer gaan beginnen.
Vanaf 1 augustus zal het nieuwe trainingsschema gaan gelden.

Al met al is het een complex geheel maar op deze manier kunnen in ieder geval alle jeugdteams 2x te trainen per week. Verzoeken kunnen in beperkte mate worden verwerkt, waarbij er altijd een mogelijkheid bestaat om naar veld 6 uit te wijken. Mocht een team 1x per week gaan trainen, dan zouden wij dit graag zo spoedig mogelijk willen weten.

Ook worden de laatste wijzigingen verwerkt bij de teams. De aangepaste team indeling volgt zo spoedig mogelijk.

Trainingsschema
Met vriendelijke groet,
JC en TC
ksvBWO