UPDATE CORONAVIRUS 29 november 2020

Op 9 november hebben we jullie geïnformeerd over onze corona-routekaart. We hebben daarin het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingen binnen de club zwaar laten weten. Dat deden we in het besef dat we met onze maatregelen strenger waren dan de RIVM maatregelen. We zijn blij dat de maatregelen binnen onze club hebben gewerkt. We merken nu ook dat de behoefte om weer meer te kunnen voetballen groeit onder onze leden. We hebben daarom als dagelijks bestuur een nieuwe afweging gemaakt van alle belangen die in het geding zijn en het volgende besloten: Vanaf 1 december 2020 zijn onderlinge oefenwedstrijden tussen BWO teams weer mogelijk. Tevens zijn trainingen van 18 jaar en ouder in groepen van vier ook weer toegestaan.

Teams kunnen vanaf heden weer tegen elkaar oefenen en gebruik maken van de zaterdagen. Uiteraard zullen dan wel de velden gereserveerd moeten worden.

Trainingen onder de 18 jaar zijn en blijven gewoon toegestaan. We willen benadrukken dat de trainingen in deze periode op basis van vrijwilligheid zijn. Mocht je door de omstandigheden liever niet komen trainen of training willen geven, dan respecteren we dat natuurlijk als club. Verder houden we vast aan de andere sporen uit onze routekaart. Wanneer het risiconiveau in de veiligheidsregio Twente wordt afgeschaald maken we het mogelijk om op zaterdag te trainen, voor zover er voldoende ruimte is op de velden.

5 december organiseren we een wedstrijddag voor de jongste teams (onder 13 jaar) onder begeleiding van Geert Veldhuis c.s. Nadere informatie volgt via de leiders van deze teams.

Verder gelden onverminderd de regels die al sinds maart van kracht zijn voor onze veiligheid en gezondheid. De 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen blijven het allerbelangrijkst. Kantine en kleedkamers blijven gesloten tot het moment dat deze weer worden vrijgegeven door het kabinet.

KNVB competitievoetbal zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. We vertrouwen erop dat in de tussentijd met bovenstaande weer wat meer voetbal mogelijk wordt voor iedereen die daar aan toe is. In de tussentijd: let op elkaar en blijf gezond!

Hoog de vaan!
Dagelijks Bestuur BWO

Uitnodiging ALV

Beste BWO Leden,

Uitnodiging ALV opnieuw vanwege foutief mailadres excuses

Zoals aangegeven word de Algemene Ledenvergadering digitaal gehouden op maandag 7 December om 20:00 UUR.  Als u deze Ledenvergadering wilt bijwonen dan word u gevraagd om zich voor vrijdag 4 december aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@ksvbwo.nl Vervolgens ontvangen de aanmelders een uitnodiging via teams.

Als u inzage in het financieel verslag wenst wil ik u verzoeken dit tevens te mailen naar secretaris@ksvbwo.nl Deze inzage zal plaatsvinden op woensdag 2 December. We zullen contact opnemen met de aanmeldingen om vanwege Corona alles In goede banen te leiden.

Als u vragen heeft voor de Algemene Leden Vergadering wil ik u verzoeken deze schriftelijk kenbaar te maken en te mailen naar secretaris@ksvbwo.nl uiterlijk zaterdag 5 december.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur BWO

Geen rondje voor je maten maar een rondje voor je club!

Wat missen we toch allemaal de gezelligheid van de kantine. Samen een biertje drinken en de overwinning vieren of juist de zure smaak van een nederlaag wegspoelen. Helaas zal het nog wel even op zich laten wachten voordat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kantine.
BWO mist hierdoor een flinke bron van inkomsten en daarom heeft BWO zich aangemeld voor de actie: Geef je club een rondje. Via deze link: (https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=bwohengelo) geef jij een (fictief) rondje. Een volledig rondje kost je €20,-.
Doe mee en steun BWO!

Update coronavirus 9 november 2020

De afgelopen tijd hebben we vanuit de club de ontwikkelingen rondom de besmettingen in Twente nauwlettend gevolgd. Het lijkt er nu gelukkig op dat de opgaande trend is gebroken. Voor ons het moment om alvast na te denken over hoe we weer meer aan voetballen toe kunnen komen. Onze lijn voor de komende weken is als volgt.

Zodra de veiligheidsregio het risiconiveau afschaalt van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’:

  • Zijn onderlinge oefenwedstrijden tussen BWO teams weer mogelijk. Teams die tegen elkaar
    willen oefenen kunnen dan weer op zaterdagen tegen elkaar spelen;
  • Maken we het mogelijk om op zaterdag te trainen, voor zover er voldoende ruimte is op de
    velden en;
  • Organiseren we een wedstrijddag voor de jongste teams (onder 13 jaar) onder begeleiding van
    Geert Veldhuis c.s.

We houden het dashboard van de veiligheidsregio goed in de gaten en laten jullie weten zodra bovenstaande in werking kan treden.

Trainingen onder de 18 jaar zijn en blijven gewoon toegestaan. We willen benadrukken dat de trainingen in deze periode op basis van vrijwilligheid zijn. Mocht je door de omstandigheden liever niet komen trainen of training willen geven, dan respecteren we dat natuurlijk als club.

Verder gelden onverminderd de regels die al sinds maart van kracht zijn voor onze veiligheid en gezondheid. De 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen blijven het allerbelangrijkst. Kantine en kleedkamers blijven gesloten tot het moment dat deze weer worden vrijgegeven door het kabinet.

KNVB competitievoetbal zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. We vertrouwen erop dat in de tussentijd met bovenstaande weer wat meer voetbal mogelijk wordt voor iedereen die daar aan toe is. In de tussentijd: let op elkaar en blijf gezond!

Lisette Veltkamp – Handbal

Marco Kerstens – Wedstrijdsecretaris jeugdcommissie

Rene Krakers – Vrijwilligers coördinator

Mark Pastoor – Coördinator corona aanpak

Han Ros – Dagelijks Bestuur

 

Vrijwilliger van het jaar 2020

Elk jaar kiezen wij een vrijwilliger van het jaar. Vorig jaar zijn dit de wasdames Yvonne en Annemarie en postuum Annie geworden. Destijds hebben wij aangekondigd het iets anders te willen gaan organiseren.

Eigenlijk komen alle vrijwilligers in aanmerking voor de titel vrijwilliger van het jaar. Zonder vrijwilligers heeft geen enkele vereniging bestaansrecht. Bij BWO hebben wij ruim 300 vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze vele leden met veel plezier hun sport kunnen uitoefenen en hun sociale contacten kunnen onderhouden. Daarom hebben wij ervoor gekozen om meerdere vrijwilligers te nomineren en onze leden te laten kiezen wie er uiteindelijk met de titel vandoor gaat.

Voor ons zijn het allemaal winnaars, maar uiteindelijk kan er zich maar één vrijwilliger van het jaar noemen. Je kunt je stem onder aan de pagina uitbrengen door middel van je keuze aan te vinken en op de knop te drukken. Wij wensen de genomineerden veel succes en zullen later tijdens de ALV de winnaar bekend maken.

De genomineerden voor vrijwilliger van het jaar 2020 zijn:

Vrijwilliger_2020_Gerard_Grootelaar

Gerard Grootelaar
Gerard is meer dan 20 jaar geleden begonnen als scheidrechter bij BWO. Destijds is hij door Gerard Franken gevraagd om eens een wedstrijdje te fluiten. Gerard is hij er mede verantwoordelijk voor dat onze jeugd zoveel plezier beleeft aan het voetbal. Ondanks zijn leeftijd is Gerard altijd bereid om 2 of zelfs nog meer wedstrijden op een zaterdag te fluiten. En ook op zondag fluit hij regelmatig een wedstrijd. Hiermee is hij van onschatbare waarde voor BWO en voor Rita die de scheidsrechter planning doet en die altijd kan rekenen op Gerard.

Vrijwilliger_2020_Rita_Leverink

Rita Leverink
Rita is al meer dan 20 jaar vrijwilliger. Zeer actief voor de jeugd, als wedstrijd secretaris en als notulist tijdens de vergaderingen. Verder maakt ze elke maandag de planning voor de scheidsrechters, en dat is geen makkelijke klus. Sinds 2020 heeft ze ook de planning voor de corona poortwachters op zich genomen. Als Rita belt zegt niemand nee. Een echte topper die met hart en ziel elke week bezig is voor BWO.

Vrijwilliger_2020_Diny_Snijders

Diny Snijders
Diny is al meer dan 40 jaar vrijwilliger bij BWO. Ze is een bekende verschijning op onze mooie sportpark. Diny draait bardiensten helpt samen met haar man bij het schoonmaken van de kantine en keuken. Diny helpt mee bij evenementen en staat vaak in de keuken te bakken. Ze doet het allemaal, en altijd met evenveel enthousiasme. Diny is altijd vrolijk en bereid om te helpen. De laatste tijd staat Diny op maandag klaar voor de ROC studenten die op ons sportpark met hun opleiding bezig zijn. Als BWO zijn wij zeer dankbaar voor de jarenlange trouwe inzet van Diny.

Vrijwilliger_2020_Hans_Boerkamp

Hans Boerkamp
Hans is al meer dan 40 jaar vrijwilliger bij BWO. Heeft diverse functies verricht, van jeugd leider tot aan de gastheer bij de entree van ons sportpark. Hans is ruim 10 jaar het vaste gezicht bij de entree. Iedereen die de wedstrijden van het eerste komt kijken kent Hans als enthousiaste gastheer. Hij heeft voor iedereen een vriendelijke woord en zorgt dat ieder zich welkom voelt. Hij is een icoon binnen BWO.

Vrijwilliger_2020_Chantal_Veltkamp

Chantal Veltkamp
Chantal is al vele jaren vrijwilliger binnen BWO. Zij is als een van de eersten bereid is om extra wedstrijden te fluiten voor de handbal. Met name bij de wedstrijden van de jeugd is ze veel en flexibel inzetbaar. Ook in het meedenken en mede organiseren van allerlei activiteiten is ze altijd bereid. Tevens draait ze vele bardiensten en is ze altijd inzetbaar voor evenementen. Haar enthousiasme en het plezier waarmee ze dit allemaal doet werkt aanstekelijk.

Geen fysieke Algemene Leden Vergadering

Beste BWO leden,

Inzake de Algemene Leden Vergadering,
Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat er in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, geen fysieke Algemene Leden Vergadering plaats vindt.

Het bestuur’s voornemen is om deze vergadering online te organiseren op maandag 7 december om 20:00 uur. Verdere informatie volgt.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur BWO

Incidenten velden bwo

Beste Bwo’ers,

Afgelopen weekend werden wij als club opgeschrikt door een incident op onze velden waar ook een lid van onze club bij betrokken was. Dit incident heeft uitgebreid de pers gehaald dus ik beperk met tot de hoofdlijnen.

Zondagmiddag is er vuurwerk afgestoken op ons sportpark die voor een schrikreactie hebben gezorgd bij een aantal paarden van een van onze ‘noabers’; gevolg was dat deze paarden zijn uitgebroken en met fikse verwondingen uiteindelijk weer terug naar hun stal konden worden gebracht. De ‘dader’ heeft zich de volgende dag gemeld en heeft inmiddels een gesprek met de eigenaar van de paarden gehad.

Echter voor ons voldoende aanleiding om eens kritisch te kijken wat we hier als club nu aan kunnen doen. Feitelijk gezien is dat weinig. Ons sportpark is eigendom van de gemeente en dus een openbaar en derhalve toegankelijk voor ‘jan en alleman’.  Zeker nu er minder sportactiviteiten plaatsvinden is het informele toezicht vanuit de club verdwenen. Gevolg is een forse toename van vandalisme en rotzooi op ons sportpark.

Inmiddels zijn onze nieuwe kunstgrasvelden ‘voorzien’ van de nodige brandplekken en worden regelmatig halve vuilnisbelten over de velden uitgestort. Heel frustrerend en asociaal natuurlijk, ook al omdat we zelf hier nauwelijks invloed op hebben. Wij accepteren niet dat BWO-leden zich hier schuldig aan maken en zullen indien we leden hierop betrappen, passende maatregelen nemen.

Wat is nu mijn oproep? Hoe kunnen we dat kleine beetje invloed dat we wel hebben nou aanwenden tot een vermindering van dit ongewenste gedrag:

1) Bespreek dit met je zoon of dochter en geef aan wat de consequenties zijn van hun gedrag kunnen zijn.

2) Wees extra alert als je in de buurt van het sportpark bent en schakel indien nodig de politie onmiddellijk in.
3) Andere ideeën en suggesties welkom.

 

Namen het hoofdbestuur,

 

Lukas van Belkum

UPDATE CORONAVIRUS VOETBAL BWO

13 oktober kwam het kabinet met de aankondiging van een gedeeltelijke lockdown. De geldende maatregelen zijn helaas verder aangescherpt.
Dit betekent voor ons het volgende:

Voor de trainingen blijft het bestaande trainingsschema gelden. Er kan niet getraind worden op zaterdag.

De onderlinge oefenwedstrijden vinden uitsluitend plaats op zaterdagen, startend op zaterdag 24 oktober. In verband met de planning vraag je oefenwedstrijden zoals gebruikelijk aan via bwowedstrijdcoordinator@gmail.com.

Let op: scheidsrechters dienen zelf geregeld te worden.
Kantine en kleedkamers blijven gesloten, toilet is toegankelijk.

Verder gelden natuurlijk onverminderd de regels die al sinds maart van kracht zijn voor onze veiligheid en gezondheid. De 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen blijven het allerbelangrijkst. Laten we hopen dat de maatregelen effect hebben en dat we later dit jaar weer gewoon kunnen
voetballen.

Lisette Veltkamp – Handbal
Marco Kerstens – Wedstrijdsecretaris jeugdcommissie
Rene Krakers – Vrijwilligers coördinator
Mark Pastoor – Coördinator corona aanpak
Han Ros – Dagelijks Bestuur

Update coronavirus bwo

Het aantal corona besmettingen in Nederland loopt nog steeds op. Ook onze club ontkomt helaas
niet aan deze realiteit: bij diverse teams zijn inmiddels besmettingen vastgesteld. Soms gaat het om
spelers, soms om de gezinnen van spelers. In alle gevallen volgen we het advies van de GGD omtrent
testen en quarantaine. Verder zien we ook dat ouders en spelers hun eigen verantwoordelijkheid
nemen en daar zijn we blij mee.

Van uitbraken met meerdere spelers is gelukkig geen sprake. Dat willen we graag zo houden en
daarom houden we voorlopig onverminderd vast aan de maatregelen die we hebben getroffen. We
hebben afgelopen weekend gezien hoe iedereen zijn best doet om met de nieuwe omstandigheden
om te gaan. Heel veel dank daarvoor – we rekenen op jullie blijvende begrip en steun!
#SamenSterk #BlijfGezond #HoogdeVaan

Lisette Veltkamp – Handbal
Marco Kerstens – Wedstrijdsecretaris jeugdcommissie
Rene Krakers – Vrijwilligers coördinator
Mark Pastoor – Coördinator corona aanpak
Han Ros – Dagelijks Bestuur