CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING

CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING

                              K.S.V. B.W.O.

             MAANDAG 27 NOVEMBER 2017

              20.00 UUR CLUBHUIS BWO

Hierbij wordt U uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op maandag 27 november 2017 om 20.00 uur in het clubhuis.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Financieel verslag 2016 – 2017 en de begroting 2017 – 2018 door de penningmeester.*
 3. Presentatie handbal door Lisette Veltkamp.
 4. Presentatie Technische commissie
 5. Presentatie Seniorencommissie door Gerdo ter Maat.
 6. Presentatie Jeugdcommissie
 7. Presentatie Sponsorcommissie

 Pauze

 1. Presentatie Kantinecommissie door Hans Scharpfenecker/Paul Vaarhorst
 2. Presentatie Algemene zaken
 3. Bestuursmutaties:
  – aftredend en niet herkiesbaar Peter Sinnema(voorzitter hoofdbestuur), Erik Analbers

( algemene zaken), Arjan Derksen(jeugdvoorzitter), Geert Velthuis(TC)

De volgende kandidaten hebben zich aangemeld voor de verschillende functies:

 • Lukas van Belkum(voorzitter)
 • Philip Rolefes(jeugdvoorzitter)
 • Raymond Post(algemene zaken)
 • TC(blijft vacature)

NB: leden hebben een uur voor de vergadering de mogelijkheid om (tegen-)kandidaten voor te stellen voor de vacatures.

Tijdens de vergadering zal aan de leden gevraagd worden hun stem uit te brengen op de aangemelde kandidaten.

 1. Huldiging leden i.v.m. 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Wij hopen een groot aantal leden te verwelkomen.

Namens het Bestuur K.S.V. B.W.O.

Bjorn Markerink, secretaris

*Op maandag 20 november 2017 van 19.30 tot 21.00 uur liggen in de kantine alle stukken ter inzage en Bernard Krakers is aanwezig voor een toelichting of voor het beantwoorden van jullie vragen.

Train de Trainer

Aftrap bijeenkomst project ‘train de trainer’ binnen de ksv BWO.

Waar al een tijdje over gesproken wordt gaan we nu een vervolg aan geven en wel aan het project ‘train de trainer’.

De aftrap is op donderdagavond 12 oktober in de kantine bij ksv BWO.

Het programma voor deze avond:

– 19:00 start in de kantine met uitleg over train de trainer;
– 20:00 naar buiten voor praktijk gedeelte (zien van een training);
– 20:45/21:00 evalueren in de kantine
– 21:45/22:00 afsluiten van de avond.

Wat gaat dit project inhouden:

Zoals hierboven al te zien is wat betreft het programma bestaat een avond uit een gedeelte theorie en praktijk.
De avonden zijn er voor om jullie als trainers extra handvaten te gaan geven hoe je moet werken met
het team, hoe je het team verder ontwikkeld qua speelwijze, hoe je het individu beter maakt in het
teamproces, hoe coach je de leeftijdsgroep die jij hebt, hoe kun je ze beïnvloeden en nog veel meer.

Dit zal allemaal gebeuren in een geleidelijk traject en stap voor stap.
Daarbij willen we aangeven hoe wij dat als TC van ksv BWO zien.
Verdere informatie zal versterkt worden op donderdag 12 oktober.
Deze avond staat onderleiding van Paul Oberje en Patrick Bakhuis

Wij nodigen bij deze dan ook alle niet-selectie trainers uit om deze avond bij te wonen! Wij hopen op
een grote opkomst. Dit is zowel voor jongensvoetbal als voor het meidenvoetbal binnen ksv BWO
De selectie trainers mogen hierin zelf bepalen of je hierbij aan wil sluiten. Voor de selectie trainers
worden nog avonden gepland met alle selectie trainers met theorie en/of praktijk.

We willen ook graag gebruiken maken van uw voetbalkennis/trainerservaring als trainer en elkaar
gezamenlijk versterken binnen KSV BWO. En dat alles met maar één doel: de jeugdspelers en
speelsters van KSV BWO beter te maken!

Aanmelden kan via: Patrick Bakhuis – patrickbakhuis@live.nl

Graag vermelding van naam en elftal(len) wat je traint in de mail!

Nogmaals we hopen op een grote opkomst donderdag 12 oktober 19:00 in de kantine van ksv BWO

Namens de Technische commissie.

Vacature voorzitter ksv BWO

Peter Sinnema treedt tijdens de ALV af als voorzitter van BWO. Hij is niet herkiesbaar.
Daarom zoeken we als ksv BWO een nieuwe voorzitter.

Hieronder vinden jullie de tekst die bij de vacature hoort. Deze komt uit het handboek van de KNVB.
Zouden jullie bij interesse mij willen mailen op secretaris@ksvbwo.nl

VOORZITTER ksv BWO

Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden. Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
Laat zich periodiek informeren door de commissies.
Officieel woordvoerder van de vereniging.
Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
Bezoeken KNVB vergaderingen.
In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Tijdsinvestering: minimaal 5 uur tot 10 uur per week.  

Ontwikkelingen BWO

De afgelopen periode heeft het voltallige bestuur van BWO niet stilgezeten.
Vanuit de jeugdcommissie hebben Arjan Derksen en Bert Bakkers aangegeven te stoppen per 30 juni. Beide heren worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor BWO. We zullen hier uiteraard bij stil staan tijdens de ALV. Omdat de jeugdcommissie al zwaar onderbezet was, stonden we voor een grote uitdaging.
Op dat moment komt de ware cultuur van BWO naar boven. Samen gaan we dit oplossen! Frank Beune heeft aangegeven de taak van Bert Bakkers over te nemen als materiaal coördinator. Dit is een samenspel tussen Frank, Annemarie en Yvonne (wasdames).
Annemarie, Yvonne, Paul, Frank en Judith hebben een paar weken geleden het kleding magazijn van BWO onder handen genomen. Alles is gesorteerd en gebruikt om alle kleding op orde te krijgen voor het nieuwe seizoen. Ontzettend bedankt hiervoor.

Daarnaast heeft de TC, JC en hoofdbestuur samen gezeten hoe we het nieuwe seizoen ingaan en onder wiens zijn leiding. Lukas van Belkum heeft aangegeven wat voor BWO te willen doen. Hij pakt op dit moment de interim jeugdvoorzitters rol op. Zo kan het primaire proces van het jeugdvoetbal gewoon doorgaan. Lukas zal het aanspreekpunt zijn is het bestuur voor het jongens- en meidenvoetbal. Lukas, veel succes en bedankt voor je initiatief.

We constateren met z’n allen dat we een groot tekort aan vrijwilligers hebben. We zien ook dat als je de mensen rechtstreeks vraagt, de echte BWO’ers wel opstaan en wel wat voor BWO willen doen. Om dit extra kracht bij te zetten, hebben we Gerard Wiegerinck gevraagd de rol van vrijwilligers coördinator op te pakken. Gerard zal actief mensen benaderen ter ondersteuning aan de verschillende commissies. Wil je zelf wel wat voor BWO doen of zie je verbeter mogelijkheden binnen BWO (en die zijn er genoeg) meldt je dan bij Gerard of de verschillende commissies. We kunnen alle hulp gebruiken!! Vele handen maken licht werk en de beste stuurlui staan aan wal.

Als secretaris zou ik alle leden willen uitdagen op een of andere manier onze mooie club te helpen als vrijwilliger. Ik hoor genoeg geklaag over het bestuur en over de keuzes die gemaakt worden. Maar geen keuze is een verkeerde keuze. En waar vrijwilligers werken, worden fouten gemaakt. Ook wij als bestuur doen dat. Maar stop met klagen en kom helpen.

Onze club voetbalt en handbalt op een heel behoorlijk niveau, maar als organisatie zijn we nog lang niet zover. Hier hebben we alle leden van BWO voor nodig.

2 september wordt er vanaf 13.00 een geweldig Open Dag georganiseerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Alle groepen binnen BWO zullen zich die dag presenteren.
Op die dag kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.
Kom allemaal 2 september naar ons mooie Sportpark.

Fijne vakantie allemaal.

Bestuur BWO

Vacature wedstrijdcoördinator

De wedstrijd coördinator is de spil van de wedstrijd dag bij BWO. De wedstrijd coördinator is onderdeel van het wedstrijdsecretariaat en is onderdeel van de BWO voetbalorganisatie.

Als wedstrijd coördinator vragen wij aan jou een inzet van een ½ dagdeel per maand.
Je bent dan of de zaterdagochtend of de zaterdagmiddag bij BWO aanwezig.
De ochtend start om 7.30 uur, de middag vanaf 12.30

De taken zijn:
-Wedstrijdschema printen en ophangen bij de kleedkamer en aan kantinemedewerker verstrekken.
– Ontvangen van leiders thuis- en uitteam en scheidsrechter voorafgaande aan de wedstrijd in de mediaruimte
– Ouders te woord staan bij vragen.
– Teams zijn zelf verantwoordelijk voor plaatsen van de goals. De wedstrijdcoördinator houdt toezicht. Hierbij wordt je ondersteund door een collega op het veld.
– Coördinatie dat alle cornervlaggen van het veld zijn bij de laatste wedstrijden. De teams zijn verantwoordelijk voor het opruimen.
– Controleren of de kleedkamers schoon zijn aan het einde van de dag. De beheerder kleedkamers verzorgt de eindschoonmaak en houdt gedurende de dag toezicht het einde van de dag. Uiteraard zijn de leiders van de teams verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamers. Als wedstrijd coördinator spreek je de mensen daar ook op aan.
– Ontvangen van de leiders , tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd en wedstrijden afronden in het systeem van de KNVB
– Algemeen, gedurende de dag algemene gang van zaken in de gaten houden rondom de wedstrijden.

Indien je interesse hebt en/of vragen hebt, kun je contact opnemen met Gerard Wiegerinck(vrijwilligers coördinator) op g.wiegerinck@home.nl of Björn Markerink(secretaris) op info@ksvbwo.nl

Schalke auf Tournee Hengelo

Nog 6 weken en dan komt FC Schalke 04 naar Hengelo.

Wist jij dat je nu keuze hebt uit 2 of 5 voetbaldagen?!
Je kan al deelnemen vanaf €99,-

Ben jij al bij deze voetbaldag(en)?

Tijdens deze spetterende voetbaldag(en) krijg jij professionele training onder begeleiding van de echte FC Schalke 04 jeugdtrainers én ontvang jij het officiële tenue van deze Duitse profclub.

Voor meer informatie en aanmelden van de voetbaldagen, kijk op http://schalkeauftournee.nl/schalke-auf-tournee-hengelo/

Wees er snel bij, want VOL = VOL

Schalke 04 komt naar BWO Hengelo

BWO Hengelo heeft een prachtige samenwerking met de Duitse topclub Schalke 04. In de laatste week van de zomervakantie kleurt het sportpark helemaal “koningsblauw”.

Schalke 04, “De koningsblauwen” een van de grootste voetbalclubs uit Duitsland, komt van 28 augustus tot 1 september naar BWO Hengelo.

Kom jij 4 dagen trainen als Schalke 04! In een Duitse ambiance met een Schalke 04 trainer! En stap jij samen met ons in de touringcar om naar de Veltins Arena te rijden en dit prachtige stadion, het trainingscomplex en spelers van Schalke 04 te zien!

Deze voetbal trainingsweek is van 28 augustus t/m 1 september. Dit is de laatste week van de zomervakantie 2017.
De kosten zijn als volgt:
5 dagen is €249,-. Tijdens deze 5 dagen, ga je 1 dag met de groep naar het Schalke ’04 stadion en krijg je een rondleiding.
De overige 4 trainingsdagen wordt er getraind zoals bij Schalke ’04.
Je ontvangt een originele Schalke ’04 outfit.
Voor de lunch wordt gezorgd.
 
Er zijn 96 plekken, dus claim snel je plekje! Meld je snel aan op: www.schalkeauftournee.nl

Wes Groot Roessink naar BWO

Wes Groot Roessink maakt overstap naar BWO. De 23 jarige Wes Groot Roessink komt terug naar BWO.
Wes is ooit begonnen bij BWO en heeft in de jeugd  de overstap naar Juliana’32 gemaakt.
Daar heeft de aanvallende middenvelder 5 jaar in het eerste elftal gespeeld.
Wes ziet bij BWO de uitdaging om samen met enkele maatjes te proberen het eerste te halen.
Wij wensen Wes veel plezier en succes bij onze club.

De Technische Commissie

Dennis Kemerink naar Quick ’20

10-6-2017

Dennis Kemerink verlaat BWO en kiest voor Quick ’20 uit Oldenzaal. Weer een fantastische transfer voor een echt BWO jeugd exponent.
We feliciteren hem van harte met deze mooie stap naar een hoog niveau in het amateurvoetbal.
Na het behalen van zijn zwemdiploma begon Dennis te voetballen bij de F10 van BWO. In zijn 2e jaar kwam hij terecht in de F1. Vanaf dat moment heeft hij alle selectie teams van BWO doorlopen.
Waar, over het algemeen, maar weinig jongens/meiden kampioen worden, is hij kampioen geworden in de F1, E1, D1 en C1. Op zijn 17e maakte hij de overstap al naar het 1e van BWO. Op dat moment vocht BWO tegen degradatie in de 4e klasse.
Mede dankzij Otto Krabbe, zijn lichting en de jongere jongens van 2 lichtingen later werd de weg omhoog ingeslagen. Dit leidde tot kampioenschappen van de 4e naar de 3e klasse, 3e naar 2e klasse. En dit jaar promotie via de nacompetitie naar de 1e klasse.
Het kampioenschap in de 4e klasse en de promotie zijn wel de hoogtepunten voor Dennis. Het laatste seizoen begon zeer stroef, maar na een aantal goede gesprekken met elkaar hebben we het fantastisch afgesloten.
Al met al heeft hij een fantastische tijd gehad bij BWO, heeft hier veel vrienden en zal BWO aankomend seizoen goed in de gaten houden.
Dennis, nogmaals heel veel succes bij Quick ’20. Maar er wat moois van!!
Bestuur BWO

Tim Damhuis nieuw voor BWO1

9-6-2017

Voor het komende seizoen heeft BWO voor het 1e elftal zich kunnen versterken met Tim Damhuis uit Oldenzaal. De 24-jarige verdediger maakt na dit seizoen de overstap van Losser naar BWO.
Tim heeft 17 jaar bij Quick’20 gespeeld maar kon daar geen vaste waarde voor het eerste elftal worden. Vorig seizoen heeft hij bij Losser gespeeld en zijn gepromoveerd naar de derde klasse.
Zijn ambitie heeft hem er echter toe bewogen om voor BWO en de eerste klasse te gaan.

De TC