Algemene ledenvergadering

Hoi allen,

Maandag 24 augustus 2020 om 20:00 uur vind er een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats bij BWO.
Het onderwerp is de voorgenomen fusie met Donar.

Groeten,

Bestuur BWO