Administratie en contributie

Voor vragen over de contributie kunt u mailen naar de algemeen ledenadministratie: ledenadministratie@ksvbwo.nl.
Dit geldt voor zowel voetbal, handbal als steunende leden.

Gezinskorting

Alleen voor thuiswonende kinderen jonger 18 jaar (peildatum 1 juli) 1 en 2 gezinsleden volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.

Jeugdsportfonds

Indien u een laag inkomen heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Hengelo in aanmerking komen voor een bijdrage in de contributie. Informatie: www.hengelo.nl. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via het jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te krijgen. Informatie: www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op met het contactpersoon binnen ksv BWO: Rita Leverink, tel: 074 -277 56 01.

Rekeningnummers

contributie:          NL34 ABNA0807 4142 71
overige zaken :    NL11 ABNA0807 4077 98

Pre-notificatie contributie incasso: conform de wettelijke verplichting (SEPA)
De contributie die door ksv BWO per incasso geïnd wordt, zal plaatsvinden op de 28e van de maand.

Aanmelden
voetbal

Benny ten Voorde
Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier voetbal


Prijslijst
Senioren€26,- p/mnd€312,- p/jr
Jeugd t/m 17 jaar€20,- p/mnd€240,- p/jr
Mini’s ( < 7 jaar)€15,- p/mnd€180,- p/jr
35+/45€26,- p/mnd€312,- p/jr
7-7 vrijdag€14,50 p/mnd€174,- p/jr
Steunende leden met stemrecht€ 9,50 p/mnd€ 114,- p/jr
Sympathisantenvrije gift

Steunende leden die weer willen gaan voetballen: hiervoor graag opnieuw een inschrijfformulier invullen, en deze tezamen met een recente pasfoto inleveren bij de ledenadministratie. De pasfoto mag ook digitaal worden aangeleverd ledenadministratie@ksvbwo.nl.


Opzeggen voetbal

Opzeggen schriftelijk aan Benny ten Voorde onder vermelding van naam, adres en geboortedatum. Afmeldingen die aan leider en/of trainer zijn doorgegeven zullen niet in behandeling worden genomen. Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat vermeld in de statuten van ksv BWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.


Mutaties voetbal

Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen in de administratie zo spoedig mogelijk via ledenadministratie@ksvbwo.nl doorgeven aan de ledenadministratie.


Overschrijvingen voetbal

Als er sprake is van overschrijving zal je je moeten inschrijven bij de nieuwe vereniging. De ledenadministratie van BWO krijgt dan een digitaal verzoek om akkoord te gaan. Er hoeft geen overschrijvingsformulier of spelerspas te worden ingeleverd bij de nieuwe vereniging.
Tussentijdse overschrijvingen zal alleen in uitzonderlijke situaties worden goedgekeurd.

Aanmelden
handbal

Peggy Cremer
Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier handbal


Prijslijst
Senior€ 26,- p/mnd€ 312,- p/jr
Jeugd t/m 17 jaar€ 18,- p/mnd€ 216,- p/jr
Mini’s ( < 7 jaar)€ 15,00 p/mnd€ 180,- p/jr
Recreanten€ 19,- p/mnd€ 228,- p/jr
Steunende leden met stemrecht€ 9,50 p/mnd€ 114,- p/jr
Sympathisantenvrije gift

Opzeggen handbal

Opzeggen schriftelijk aan Benny ten Voorde onder vermelding van naam, adres en geboortedatum. Afmeldingen die aan leider en/of trainer zijn doorgegeven zullen niet in behandeling worden genomen. Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat vermeld in de statuten van ksv BWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.


Mutaties handbal

Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen in de administratie zo spoedig mogelijk via ledenadministratie@ksvbwo.nl doorgeven aan de ledenadministratie.


Overschrijvingen handbal

Als er sprake van overschrijving van of naar een andere club dan dient er een KHB-overschrijvingsformulier ingevuld te worden door zowel de oude als de nieuwe club. Overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij Peggy Cremer.