ADMINISTRATIE EN CONTRIBUTIE

 

Voor vragen over de contributie kunt u mailen naar de algemeen ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Dit geldt voor zowel voetbal, handbal als steunende leden.

 

GEZINSKORTING

Alleen voor thuiswonende kinderen jonger 18 jaar (peildatum 1 juli) 1 en 2 gezinsleden volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.

 

JEUGDSPORTFONDS

Indien u een laag inkomen heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Hengelo in aanmerking komen voor een bijdrage in de contributie. Informatie: www.hengelo.nl. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via het jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te krijgen. Informatie: www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op met het contactpersoon binnen ksv BWO: Rita Leverink, tel: 074 -277 56 01.

 

REKENINGNUMMERS

contributie:          NL34 ABNA0807 4142 71
overige zaken :    NL11 ABNA0807 4077 98

Pre-notificatie contributie incasso: conform de wettelijke verplichting (SEPA)
De contributie die door ksv BWO per incasso geïnd wordt, zal plaatsvinden op de 28e van de maand.

AANMELDEN
VOETBAL

Theo de Haan , A. Noordewierstraat 11
Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier voetbal

Man / Vrouw
Man
Vrouw
Bent u eerder lid geweest van ksv BWO of een andere voetbalvereniging?
Ja
Nee
Heeft u interesse in informatie met betrekking tot de mogelijkheden van sponsoring binnen de vereniging en mag de sponsorcommissie derhalve contact met u opnemen (binnen 2 weken na ontvangst van bevestiging)?
Ja
Nee
 1.  Alle nieuwe leden van 10 jaar en ouder dienen een recente pasfoto in te leveren of digitaal (jpg, gif of png) op te sturen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 2. Leden die 16 jaar of ouder zijn dienen een copy van een rijbewijs, paspoort of ID kaart bij te voegen.
 3. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis)
  en het huisreglement van ksv BWO.
 4. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil
  bedanken, m.u.v. een medische indicatie of verhuizing.
 5. Nieuwe leden zijn over het resterende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend.
  Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.
 6. Teneinde als lid tot de vereniging te worden toegelaten dient onderstaande machtiging te worden verleend.
Digitale pasfoto
Browse Files No file chosen

Incassant ID: NL45ZZZ400734670000

Handtekening (plaats je handtekening hieronder met je muis of via je touchscreen) *
Clear

PRIJSLIJST

   
Jeugd t/m 17 jaar €18,00 p/mnd €216,- p/jr
Senioren €23,50 p/mnd €282,- p/jr
Steunende leden met stemrecht € 9,50 p/mnd € 114,- p/jr
Sympathisanten vrije gift  

 

 

Steunende leden die weer willen gaan voetballen: hiervoor graag opnieuw een inschrijfformulier invullen, en deze tezamen met een recente pasfoto inleveren bij de ledenadministratie. De pasfoto mag ook digitaal worden aangeleverd Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

OPZEGGEN VOETBAL

Opzeggen schriftelijk aan Theo de Haan onder vermelding van naam, adres en geboortedatum. Afmeldingen die aan leider en/of trainer zijn doorgegeven zullen niet in behandeling worden genomen. Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat vermeld in de statuten van ksv BWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

 

MUTATIES VOETBAL

Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen in de administratie zo spoedig mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. doorgeven aan de ledenadministratie.

 

OVERSCHRIJVINGEN VOETBAL

Als er sprake is van overschrijving zal je je moeten inschrijven bij de nieuwe vereniging. De ledenadministratie van BWO krijgt dan een digitaal verzoek om akkoord te gaan. Er hoeft geen overschrijvingsformulier of spelerspas te worden ingeleverd bij de nieuwe vereniging.
Tussentijdse overschrijvingen zal alleen in uitzonderlijke situaties worden goedgekeurd.

AANMELDEN
HANDBAL

Peggy Cremer
Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier handbal

PRIJSLIJST

   
Jeugd 4 t/m 7 jaar € 13,- p/mnd € 156,- p/jr
Jeugd 8 t/m 10 jaar € 15,50 p/mnd € 186,- p/jr
Jeugd 11 t/m 17 jaar € 17,00 p/mnd € 204,- p/jr
Senioren € 24,50 p/mnd € 294,- p/jr
Steunende leden met stemrecht € 9,50 p/mnd € 114,- p/jr
Sympathisanten vrije gift  

 

OPZEGGEN HANDBAL

Opzeggen schriftelijk aan Theo de Haan onder vermelding van naam, adres en geboortedatum. Afmeldingen die aan leider en/of trainer zijn doorgegeven zullen niet in behandeling worden genomen. Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat vermeld in de statuten van ksv BWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

 

MUTATIES HANDBAL

Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen in de administratie zo spoedig mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. doorgeven aan de ledenadministratie.

 

OVERSCHRIJVINGEN HANDBAL

Als er sprake van overschrijving van of naar een andere club dan dient er een KHB-overschrijvingsformulier ingevuld te worden door zowel de oude als de nieuwe club. Overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.