Rubbergranulaat Zembla

Het televisieprogramma Zembla zal op 11 oktober opnieuw aandacht besteden aan het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Deze keer is er bijzondere aandacht voor de milieugevolgen. Zembla heeft hierover ook met de gemeente Hengelo contact opgenomen. Wellicht roept het programma vragen op bij u of uw leden. Wij hechten er dan ook waarde aan u te informeren over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Hengelo. Zie hiervoor de brief van de gemeente: klik hier