V4 concept Teamindeling 2019/20

Selecteer V4 Concept teamindeling BWO 2019-2020 voor v4 van de concept teamindeling voor het seizoen 2019-2020.

Bij de meeste teams staan nog geen leiders/trainers/coaches. Indien u een team wilt leiden/coachen of trainen, vernemen wij dit uiteraard graag.
Wij willen voor elke trainer/leider/coach een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) code 84 Belast met de zorg voor minderjarigen. De reden hiervoor is dat wij een veilige sportomgeving voor onze jeugdleden willen blijven waarborgen.

Indien u dus leider/trainer of coach van een team wilt worden waar nog geen invulling is, mag u uw voorletters, achternaam en mailadres en betreffende team sturen naar bwowedstrijdcoordinator@gmail.com

Jeugdcommissie en Technische Commissie

Eerste ronde sleutel-/materiaaluitgifte

A.s. zaterdag 17 augustus van 10:00 tot 12:00 uur zal de eerste ronde zijn van de sleutel-/materiaaluitgifte. Alle jeugd leiders/trainers, die niet of nog niet op vakantie zijn, zijn welkom.
Er zal uiteraard nog een vervolg komen voor degene die as zaterdag niet kunnen, hou daarvoor de social media in de gaten.

Beleidsbepalers gezocht!

Ksv BWO zoekt beleidsbepalers / bestuurders. Vanwege wisselingen in functies en het aanstaande vertrek van onze secretaris is BWO op zoek naar bestuurlijke versterking.
Na een grondige evaluatie hebben wij besloten om het Dagelijks Bestuur uit te breiden met de functie van Vice Voorzitter. Hierdoor zal het DB na de ALV uit 4 mensen bestaan.
Vind jij het leuk om op bestuurlijk vlak mee te denken en te beslissen over de toekomst van onze mooie sportvereniging ksv BWO. Dan heb je nu de kans om wat te betekenen.


BWO zoekt een nieuwe SECRETARIS

Als onderdeel van het dagelijks bestuur ben je medeverantwoordelijk voor en bepaal je samen met je medebestuursleden het beleid van BWO. Samen met je collega bestuursleden neem je beslissingen over de koers van BWO. Uiteraard ben je aanspreekpunt voor de leden. Als secretaris fungeer je daarnaast als spin in het communicatie-web van de vereniging: je fungeert als postadres van de vereniging en zorgt ervoor dat de ingekomen stukken op de juiste plek belanden, want je voert de (bestuurs-) correspondentie en beheert het archief van de vereniging (het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement). Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Je zorgt er natuurlijk ook voor de informatie vanuit het bestuur de leden bereikt.

Je bent tezamen met de penningmeester en voorzitter tekenbevoegd namens de vereniging en verzorgt de bijbehorende correspondentie/administratie. Ook verzorg je de voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering(ALV); je verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de ALV en periodieke bestuursvergaderingen.

Verder zorg je ervoor dat de externe informatie, zoals van de KNVB en gemeente/overheidsinstanties, vertaald wordt naar beleid binnen de vereniging en onderhoudt je de contacten met deze instanties.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.


Coördinator(-en) voor de KANTINECOMMISSIE gezocht!

Heb jij horecaervaring, inzicht in het werken met vrijwilligers en ben jij een regelneef? Onze Kantinecommissie zoekt een (of twee) nieuwe coördinator(en)!

Wat moet je dan doen?

Je beheert  de kantine en zorgt ervoor dat de barvrijwilligers geschoold en ingezet worden. Je stelt het assortiment vast en zorgt ervoor dat dat past bij het ledenbestand van de vereniging. Ook bepaal je mede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden, binnen de kaders van KNVB en gemeente. Samen met de coördinator Algemene zaken zorg je ervoor dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft. Je draagt bij aan een goed verloop van de diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. Ook zorg je ervoor dat BWO over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kan beschikken voor de bardiensten. Natuurlijk zie je er ook op toedat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.

Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

 

Vice Voorzitter gezocht (met bestuurlijke ervaring)

Als Vice Voorzitter wordt je onderdeel van het dagelijks bestuur. Dit DB bestaat uit de Voorzitter, de Penningmeester, de Secretaris en straks dus ook de Vice Voorzitter.

Wat wordt er van de Vice Voorzitter verwacht?
Indien nodig vervang je de voorzitter bij diens afwezigheid. Je bent een aanspreekpunt binnen de vereniging zowel voor leden en vrijwilligers alsmede voor mensen en instanties buiten de vereniging (denk bijv. aan de gemeente). Je krijgt de aansturing over nader te bepalen commissies en bent mede verantwoordelijk voor het te bepalen beleid. Je wordt ingepland voor bestuursdiensten bij wedstrijden van het 1e elftal.
Wij zoeken iemand met blauw/wit bloed, iemand die de vereniging en zijn leden goed kent, en die bestuurlijke ervaring heeft. Iemand die niet bang is om beslissingen te nemen, hoe moeilijk ook.

Tijdsinvestering: 4 á 5 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Voor alle functies geld dat het bestuursfuncties zijn. Diegene die zich beschikbaar stellen moeten weten dat er gestemd gaat worden over de aanstelling bij de ALV.

Kandidaten die zich graag verkiesbaar willen stellen kunnen contact opnemen met René Krakers, via 0647152499 of vrijwilliger@ksvbwo.nl of geef je naam en telefoonnummer door achter de bar zodat we contact met je op kunnen nemen.

Materiaal en sleutelinname

Aanstaande 13 juli mogen alle kleding, materialen en sleutels weer ingeleverd worden.
Om alles gestructureerd te laten verlopen en lange wachtrijen te voorkomen, hebben we een schema gemaakt.
MO09, JO08 en JO09 10.00 uur
MO11 en JO10  10.30 uur
JO11 en JO12  11.00 uur
MO13 en JO13  11.30 uur
MO15 en JO15  12.00 uur
MO17 en JO17  12.30 uur
JO19 13.00 uur
Mocht je als leider niet kunnen, dan het verzoek om een andere ouder de kleding, materialen en sleutels te laten brengen.
De inname zal in de kantine van BWO zijn, in de mediaruimte zal de sleutelinname zijn, de kleding, ballen en overige materialen moeten gebracht worden in de kantine aan de kant van de bestuurskamer waar de kleding en materialen geteld zullen worden (dus anders dan vorig jaar!)

Kunstgrasvelden donderdag (4/7) bezet

Wegens 2 oefenwedstrijden zijn beide kunstgrasvelden donderdagavond (vanaf 19.30 uur) bezet.

Materialen seizoen 2019/2020

Beste leid(st)ers en train(st)ers van BWO

Afgelopen weekend is er een begin gemaakt met de inventarisatie van de materialen.

Wij gaan er vanuit dat alle ballen, hesjes, hoedjes, waterzak, bidons en andere trainingsmaterialen in de daar voor bestemde vakken liggen. De hesjes worden allemaal gewassen en opnieuw verdeeld. Kapotte ballen vervangen. Waterzakken gewassen.

Mochten er vragen en of wensen zijn dan kun je mailen naar materiaalcommissie@ksvbwo.nl .

Teamindeling jongens 2019/2020

De teamindeling van de jongens wordt in de laatste week van juni bekend gemaakt op de site.

Concept teamindeling meiden 2019/2020

Met alle leiders/trainers van de meiden jeugdteams hebben we gewerkt aan de concept teamindeling voor komend seizoen. De jeugd jongens en de dames en heren seniorenteams zitten hier dus niet bij. Het was een hele puzzel die we zo goed mogelijk geprobeerd hebben te leggen.

Uitgangspunten waren:

1)      Tot en met onder 17 delen we in op niveau, zodat meiden van gelijk niveau bij elkaar in het team komen.

2)      Daarnaast hadden we een uitdaging met de aantallen meiden in de verschillende leeftijdsklassen.

  • 21 meiden vallen qua leeftijd in de groep onder 19
  • 21 meiden vallen qua leeftijd in de groep onder 17
  • 36 meiden vallen qua leeftijd in de groep onder 15
  • 40 meiden vallen qua leeftijd in de groep onder 13
  • 18 meiden vallen qua leeftijd in de groep onder 11
  • 6 meiden vallen qua leeftijd in de groep onder 9

Om te komen tot teams van rond de 15 meiden (11-tallen) en 10 meiden (8-tallen) is het noodzakelijk  dat een aantal meiden eerder naar een oudere leeftijdsklasse gaat of juist een jaartje langer in een jongere leeftijdsklasse blijven.

Let op: Veel nieuwe aanmeldingen of onverwachte afmeldingen kunnen nog leiden tot wijzigingen.

De komende weken proberen we de leiders / trainers definitief te maken. Mocht een ouder interesse hebben, dan hoor ik het graag.

Voor de vakantie zullen de nieuwe teams één keer bij elkaar komen om zaken af te stemmen.

Met sportieve groet,

Fred van Schoonhoven

Coördinator Meiden

teamindeling meiden jeugd bwo 2019-2020 – website def

Paul Oberje hoofdtrainer/coach BWO

We zijn als bestuur zeer verheugd te mogen melden dat Paul Oberje aankomend seizoen de nieuwe hoofdtrainer bij ksv BWO wordt.

Eerder werd al bekend dat Vincent Bilanovic de assistent-trainer wordt. Met de zeer ervaren trainer Oberje en de trainer in spe Bilanovic heeft BWO twee echte BWO’ers aan het roer staan van het vlaggenschip.

We wensen Paul en Vincent veel succes en vooral veel plezier aankomend seizoen.

Bestuur BWO

Laatste week kantine open volgens reguliere openingstijden

Tot en met vrijdag 14 juni is de kantine nog geopend volgens de reguliere tijden. Vanaf volgende week zal de kantine doordeweeks gesloten zijn.