Job Derksen verlaat BWO

Beste leden,

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen gaat Job Derksen(speler van BWO 1) ons aan het einde van het seizoen verlaten.
Hij heeft een prachtige kans gegrepen om bij HSC ’21 in Haaksbergen in de 3e divisie te gaan voetballen. Een prachtige kans voor deze jonge talentvolle speler.
Job is al 3 jaar een vaste waarde in BWO 1 en we zullen zijn voetbal- en trainerskwaliteiten bij BWO gaan missen.

Hieronder een stukje wat door Job zelf aan ons verstuurd is om op de website te plaatsen:

Ik ben op 6 jarige leeftijd bij BWO begonnen met voetballen. Van F11, F6, F1, E3, E1, D1, C1, B1, A1 naar het eerste team.
Ik ben meerdere keren met mijn team kampioen geworden en gepromoveerd. Ik vergeet nooit meer het kampioenschap in de E1. We werden kampioen in de hoofdklasse met zeer sterke tegenstanders.

In de D speelden we in de topklasse. Spelen tegen veel BVO’s als FC Twente, FC Zwolle, De Graafschap etc. is een mooie en bijzondere ervaring.
Ook in de A en B jeugd zijn we meerdere keren gepromoveerd. Dit ging door in het 1e team. Kampioen in de vierde klasse, derde klasse en bovenaan in de tweede klasse meedraaien is ook een bijzondere tijd geweest.

Ook ben ik ongeveer 6 jaar trainer geweest van verschillende jeugdteams.
BWO zit in mijn hart en dat zal ook nooit verdwijnen.

De vrijwilligers van BWO, mijn teamleden en trainers in alle jaren en de vaste supporters wil ik vooral bedanken. De vrijwilligers omdat ik daar veel respect voor heb en een club niet zonder kan. De vaste supporters omdat ik het daar ook voor gedaan heb.

Nu mag ik een nieuw avontuur aangaan waar ik erg veel zin aan heb. HSC 21 is een stapje hoger en ik wil graag kijken waar mijn plafond ligt.

Nogmaals BWO ers: dank en ik zie jullie nog regelmatig.

Amateurvoetbal Kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal!

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.

Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen.

Kinderen meer aan de bal

Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen Onder 8 en Onder 9 in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog
7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen leiden.

Meer info over de veranderingen qua regels in en om het veld kunnen jullie vinden via de volgende link: http://www.knvb.nl/downloads/bestand/8734/infographic-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen

Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen.(voor O.10 in de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in de 8 tegen 8 wedstrijdvorm)  Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren.

De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie – Onder 6 en Onder 7 – blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Verenigingen blijven dan ook vrij om de jongste leden in kleine partijtjes te laten voetballen. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.

Bij BWO zijn wij met een werkgroep, bestaande uit leden van de jeugdcommissie en technische commissie, al op de achtergrond bezig hoe we dit gaan invullen binnen de club. We zullen jullie via de site op de hoogte houden van de ontwikkelingen die plaatsvinden.

Met sportieve groet,

De jeugdcommissie en technische commissie.

Geerco Holtkamp assistent trainer voor 1e selectie

Voor volgend seizoen heeft de technische commissie overeenstemming bereikt met een assistent trainer voor 1e selectie. Geerco Holtkamp nu assistent bij Sparta, gaat volgend seizoen zijn samenwerking met Peter Schulte bij B.W.O. voort zetten. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes bij B.W.O.

Kunstgras

Als bestuur van ksv BWO zijn wij volop bezig met het onderwerp “rubber infill op kunstgras”. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben zeer regelmatig overleg met de betrokken instanties zoals de leveranciers van kunstgras (en de infill), de KNVB, het RIVM en de gemeente Hengelo.

Wij willen benadrukken dat de gezondheid van al onze leden en betrokkenen altijd voorop staat en dat deze gezondheid een primaire rol speelt bij al onze beslissingen. Door de vele informatie die op de diverse media werd gedeeld en de verschillende omstandigheden die kunnen gelden, was het niet eenvoudig om een compleet beeld te krijgen van de mogelijke risico’s. Onze leden en alle betrokkenen verwachten begrijpelijkerwijs een helder standpunt en beleid van onze vereniging.
Als bestuur van de vereniging hebben wij u de afgelopen periode regelmatig geïnformeerd dat wij de aanwijzingen van de KNVB en het RIVM volgen als leidraad voor ons beleid. Het RIVM is een door de overheid ingesteld instituut dat de overheid en regering adviseert in gezondheid gerelateerde zaken. De KNVB is de officiële instantie die het beleid op het voetbalgebied in Nederland bepaalt.

Wij hebben er vanuit communicatie-overwegingen voor gekozen om alle leden via de website te informeren over de laatste ontwikkelingen vanuit de diverse instanties of vanuit onszelf.

Resultaten dinsdag 20 december:

Sporten op rubbergranulaat (korrels) is veilig.

Vandaag komt het RIVM met het onderzoeksrapport en het advies over de toepassing en de veiligheid van het rubbergranulaat (de korrels) op de kunstgrasvelden. Er staan ook al vele berichten op oa nu.nl, nos.nl, RTLnieuws.nl, etc.

“Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.” Zie hier het gehele advies en rapport.

Als ksv BWO zijn we in ieder geval blij dat het onderzoek aantoont dat het veilig is om te sporten en dat het de gezondheid niet schaadt en we weer gerust door kunnen gaan met dat waar we voor zijn namelijk met plezier voetballen. Nogmaals willen we wel benadrukken dat je de korrels niet moet eten, dus let a.u.b. op uw kinderen. En na het sporten, zoals gebruikelijk, douchen. Uiteraard blijven de de mogelijke verdere onderzoeken en ontwikkelingen samen met de Gemeente en de partners nauwlettend volgen. Mocht er meer nieuws komen zullen we dat uiteraard ook met u delen. Aanstaande vrijdag zal een afgevaardigde van het bestuur aanwezig zijn bij het overleg met de Gemeente en de overige voorzitters van de Hengelose voetbalclubs. Indien daar meer informatie uitkomt zullen we dat met iedereen delen.

Hygiëne kleedkamers

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is onze vaste kracht in de schoonmaak van de kleedkamers, Herman Krakers, tijdelijk uit de running. Helaas heeft Herman met gezondheidsproblemen te kampen. Dat gezegd hebbende constateren we als bestuur dat, nu Herman zijn primaire taak niet kan uitvoeren, het overgrote deel van de kleedkamers niet schoon worden achtergelaten.

Daarom doen we als bestuur nogmaals een dringend beroep op alle trainers en leiders, van junioren tot senioren, om ervoor te zorgen dat de kleedkamers na de training/wedstrijd schoon worden achtergelaten.
121117_bwowil-163_500px-480x318
Graag het zand met de bezem en stoffer en blik bij elkaar vegen en in de afvalbak deponeren. De nattigheid met de trekker naar het putje in de douche ruimte. Dan graag nog even de douche laten lopen.

We willen ons toch graag allemaal in een schone kleedkamer omkleden en douchen! En daarmee ook een goede gastheer/vrouw zijn voor de bezoekende verenigingen!

Peter Schulte nieuwe trainer BWO 1

In het volgende seizoen zal Peter Schulte de opvolger worden van Otto Krabbe als trainer van BWO 1. Peter Schulte is momenteel trainer bij Sparta Enschede en speelde ooit voor HSC’21 en Heracles.

201510_bwo1-voortwaartstwello1-092_500px-150x150
Huidige trainer Otto Krabbe

Kunstgras

Het bestuur heeft vandaag contact gehad met de gemeente. De gemeente houdt nog vast aan onderstaande inhoud en wacht de resultaten van het RIVM af. Maandag neemt het hoofdbestuur een standpunt in tijdens de vergadering of we wel of niet blijven spelen op kunstgras.

Beste bestuurder,

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?

In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep

De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Kunstgras met rubberkorrels (granulaat) wat nu?

De samenstelling van de rubberkorrels staat nu ter discussie. De korrels, waar onder meer gemalen autobanden in zitten, kunnen mogelijk gezondheidsproblemen geven. Ruim 90% van alle circa 2000 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland, is ingestrooid met SBR rubber.

nieuws-kunstgras-granulaat

Welk onderzoek is er gedaan?

Zoals in veel gemeenten, liggen er in Hengelo ook velden die zijn ingestrooid met SBR rubberkorrels. Hengelo heeft er negen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het RIVM hebben naar aanleiding van het onderzoek aangegeven geen belemmeringen te zien voor het gebruik van SBR rubber. Daarom heeft de gemeente Hengelo besloten om ook dit type instrooimateriaal te gebruiken.

Wordt er nieuw onderzoek uitgevoerd?

Door de nieuwe ontwikkelingen heeft de Europese Commissie aan het EHCA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van het rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

BWO

BWO volgt de lijn en adviezen van de gemeente Hengelo hierin.

De jeugdcommissie en het dagelijks bestuur zijn zich bewust van de onrust die deze berichtgeving veroorzaakt. Wij hebben dan ook begrip voor de keuze die u als ouder/verzorger maakt om uw kind wel of niet op het kunstgrasveld te laten trainen/spelen. Communiceer uw besluit alstublieft met de verantwoordelijke leider/trainer.

Peter Sinnema, voorzitter

Scheidsrechters gezocht!

De scheidsrechterscommissie is met spoed op zoek naar scheidsrechters die op zaterdag kunnen/willen fluiten.Mensen die dit op zich willen nemen kunnen eventueel een scheidsrechters cursus gaan volgen.

Deze cursus wordt tevens aangeboden aan de nu reeds actieve scheidsrechters.

Mocht je belangstelling hebben kun je dit melden bij Rita Leverink, jleverink@live.nl

Laat ons a.u.b. niet in de steek.

Jeugdkamp 2017

Noteer alvast in je agenda: het BWO-jeugdkamp 2017 voor de E en F voetbal- en handbaljeugd vindt plaats op 10 en 11 juni. Meer info over de aanmelding volgt te zijner tijd.

nieuws-bwo-jeugdkamp-2017