Geerco Holtkamp assistent trainer voor 1e selectie

Voor volgend seizoen heeft de technische commissie overeenstemming bereikt met een assistent trainer voor 1e selectie. Geerco Holtkamp nu assistent bij Sparta, gaat volgend seizoen zijn samenwerking met Peter Schulte bij B.W.O. voort zetten. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes bij B.W.O.

Coach handbal BWO 1 vertrek na seizoen

Trainer en coach Giacomo Sciortino stopt aan het einde van het seizoen bij de handbaldames van BWO.  Hij heeft dit besluit moeten nemen ivm een veranderde werksituatie met o.a. veel weekenddiensten. Dit is het eerste seizoen van de oefenmeester in de Tweede Divisie met de BWO dames.

Verdere samenwerking jeugd- en technische commissie

Maandag 9 januari heeft de technische-commissie en de jeugd-commissie een volgende stap gezet naar een vernieuwde en intensievere samenwerking.

Na een goede kennismakingsronde is er afgesproken om elke 4e maandag van de maand te vergaderen.

In de jeugdopleiding bij BWO staan leren, ontwikkeling en plezier centraal. Uit deze combinatie volgt presteren. Dit gaat dan ook vaak hand in hand. Beide commissies willen door een goede samenwerking zowel de prestatieve als recreatieve sporter bij onze club zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Tevens hebben wij op de ledenvergadering aangegeven het huidige beleid te willen herschrijven en vernieuwen, passend binnen de huidige tijd. De eerste start is al gemaakt en we zullen de voortgang erin houden.

We houden u op de hoogte van deze en andere ontwikkelingen in onze samenwerking.

 

Kunstgras

Als bestuur van ksv BWO zijn wij volop bezig met het onderwerp “rubber infill op kunstgras”. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben zeer regelmatig overleg met de betrokken instanties zoals de leveranciers van kunstgras (en de infill), de KNVB, het RIVM en de gemeente Hengelo.

Wij willen benadrukken dat de gezondheid van al onze leden en betrokkenen altijd voorop staat en dat deze gezondheid een primaire rol speelt bij al onze beslissingen. Door de vele informatie die op de diverse media werd gedeeld en de verschillende omstandigheden die kunnen gelden, was het niet eenvoudig om een compleet beeld te krijgen van de mogelijke risico’s. Onze leden en alle betrokkenen verwachten begrijpelijkerwijs een helder standpunt en beleid van onze vereniging.
Als bestuur van de vereniging hebben wij u de afgelopen periode regelmatig geïnformeerd dat wij de aanwijzingen van de KNVB en het RIVM volgen als leidraad voor ons beleid. Het RIVM is een door de overheid ingesteld instituut dat de overheid en regering adviseert in gezondheid gerelateerde zaken. De KNVB is de officiële instantie die het beleid op het voetbalgebied in Nederland bepaalt.

Wij hebben er vanuit communicatie-overwegingen voor gekozen om alle leden via de website te informeren over de laatste ontwikkelingen vanuit de diverse instanties of vanuit onszelf.

Resultaten dinsdag 20 december:

Sporten op rubbergranulaat (korrels) is veilig.

Vandaag komt het RIVM met het onderzoeksrapport en het advies over de toepassing en de veiligheid van het rubbergranulaat (de korrels) op de kunstgrasvelden. Er staan ook al vele berichten op oa nu.nl, nos.nl, RTLnieuws.nl, etc.

“Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.” Zie hier het gehele advies en rapport.

Als ksv BWO zijn we in ieder geval blij dat het onderzoek aantoont dat het veilig is om te sporten en dat het de gezondheid niet schaadt en we weer gerust door kunnen gaan met dat waar we voor zijn namelijk met plezier voetballen. Nogmaals willen we wel benadrukken dat je de korrels niet moet eten, dus let a.u.b. op uw kinderen. En na het sporten, zoals gebruikelijk, douchen. Uiteraard blijven de de mogelijke verdere onderzoeken en ontwikkelingen samen met de Gemeente en de partners nauwlettend volgen. Mocht er meer nieuws komen zullen we dat uiteraard ook met u delen. Aanstaande vrijdag zal een afgevaardigde van het bestuur aanwezig zijn bij het overleg met de Gemeente en de overige voorzitters van de Hengelose voetbalclubs. Indien daar meer informatie uitkomt zullen we dat met iedereen delen.

Hygiëne kleedkamers

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is onze vaste kracht in de schoonmaak van de kleedkamers, Herman Krakers, tijdelijk uit de running. Helaas heeft Herman met gezondheidsproblemen te kampen. Dat gezegd hebbende constateren we als bestuur dat, nu Herman zijn primaire taak niet kan uitvoeren, het overgrote deel van de kleedkamers niet schoon worden achtergelaten.

Daarom doen we als bestuur nogmaals een dringend beroep op alle trainers en leiders, van junioren tot senioren, om ervoor te zorgen dat de kleedkamers na de training/wedstrijd schoon worden achtergelaten.
121117_bwowil-163_500px-480x318
Graag het zand met de bezem en stoffer en blik bij elkaar vegen en in de afvalbak deponeren. De nattigheid met de trekker naar het putje in de douche ruimte. Dan graag nog even de douche laten lopen.

We willen ons toch graag allemaal in een schone kleedkamer omkleden en douchen! En daarmee ook een goede gastheer/vrouw zijn voor de bezoekende verenigingen!

Peter Schulte nieuwe trainer BWO 1

In het volgende seizoen zal Peter Schulte de opvolger worden van Otto Krabbe als trainer van BWO 1. Peter Schulte is momenteel trainer bij Sparta Enschede en speelde ooit voor HSC’21 en Heracles.

201510_bwo1-voortwaartstwello1-092_500px-150x150
Huidige trainer Otto Krabbe

Kunstgras

Het bestuur heeft vandaag contact gehad met de gemeente. De gemeente houdt nog vast aan onderstaande inhoud en wacht de resultaten van het RIVM af. Maandag neemt het hoofdbestuur een standpunt in tijdens de vergadering of we wel of niet blijven spelen op kunstgras.

Beste bestuurder,

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?

In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep

De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Kunstgras met rubberkorrels (granulaat) wat nu?

De samenstelling van de rubberkorrels staat nu ter discussie. De korrels, waar onder meer gemalen autobanden in zitten, kunnen mogelijk gezondheidsproblemen geven. Ruim 90% van alle circa 2000 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland, is ingestrooid met SBR rubber.

nieuws-kunstgras-granulaat

Welk onderzoek is er gedaan?

Zoals in veel gemeenten, liggen er in Hengelo ook velden die zijn ingestrooid met SBR rubberkorrels. Hengelo heeft er negen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het RIVM hebben naar aanleiding van het onderzoek aangegeven geen belemmeringen te zien voor het gebruik van SBR rubber. Daarom heeft de gemeente Hengelo besloten om ook dit type instrooimateriaal te gebruiken.

Wordt er nieuw onderzoek uitgevoerd?

Door de nieuwe ontwikkelingen heeft de Europese Commissie aan het EHCA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van het rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

BWO

BWO volgt de lijn en adviezen van de gemeente Hengelo hierin.

De jeugdcommissie en het dagelijks bestuur zijn zich bewust van de onrust die deze berichtgeving veroorzaakt. Wij hebben dan ook begrip voor de keuze die u als ouder/verzorger maakt om uw kind wel of niet op het kunstgrasveld te laten trainen/spelen. Communiceer uw besluit alstublieft met de verantwoordelijke leider/trainer.

Peter Sinnema, voorzitter

Scheidsrechters gezocht!

De scheidsrechterscommissie is met spoed op zoek naar scheidsrechters die op zaterdag kunnen/willen fluiten.Mensen die dit op zich willen nemen kunnen eventueel een scheidsrechters cursus gaan volgen.

Deze cursus wordt tevens aangeboden aan de nu reeds actieve scheidsrechters.

Mocht je belangstelling hebben kun je dit melden bij Rita Leverink, jleverink@live.nl

Laat ons a.u.b. niet in de steek.

Multimate Hengelo verlengt hoofdsponsorcontract

Op 4 november jl. werd door voorzitter Peter Sinnema, penningmeester Bernard Krakers, voorzitter van de sponsorcommissie Tom Lubbers en Jos Bouwhuis van Multimate Hengelo B.V. de handtekening gezet onder een nieuw hoofdsponsorcontract.

Ksv BWO is trots dat Multimate na 6 jaar hoofd sponsorschap het contract opnieuw verlengt met 3 jaar tot 1 juli 2019, en waardeert de betrokkenheid bij BWO. Multimate is de komende 3 jaar de hoofdsponsor van de 1e selectie en 2e selectie heren en het dames-1 voetbalteam.

nieuws-multimate-hoofdsponsor