Tweede ronde sleutel-/materiaaluitgifte

Donderdagavond 29/8 van 19:00 tot 22:00 zal de tweede ronde zijn van de sleutel-/materiaaluitgifte. Alle jeugd leiders/trainers die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de sleutels, tags en materialen op te halen zijn van harte welkom.

Voor specifieke vragen en/of opmerkingen omtrent materialen kunt u mailen naar: materiaalcommissie@ksvbwo.nl

Concept trainingsschema

Hierbij het concept trainingsschema voor 2019-2020.

Op de grasvelden die voor trainingen worden gebruikt (veld 6 en oefenstroken) mag vanaf vrijdag 23 augustus weer getraind worden.

Op de kunstgrasvelden (veld 1 en veld 4) gaat het schema op maandag 19 augustus in.

Tot het nieuwe kunstgras op veld 1 klaar is, traint BWO 1 op veld 4B i.p.v. op veld 1B.

Teams die gepland staan in die periode op veld 4B, moeten tijdelijk op veld 1B trainen

Bij vragen en/of opmerkingen , deze graag mailen naar bwowedstrijdcoordinator@gmail.com.

Let op: komende tijd zullen er af en toe (oefen)wedstrijden gespeeld worden op veld 1 en 4 , check altijd even de site of er een wedstrijd gepland staat. (Onder de kop “Voetbal”, en dan “wedstrijden”)

Als je niet kunt trainen omdat er een (oefen)wedstrijd gepland staat, dan 2 opties:

-eventueel uitwijken naar een ander trainingsveld, maar wel in overleg met de trainer(s) van team(s) die daar gepland staan.

-vanaf vrijdag 23 augustus mag veld 5 alleen gebruikt worden voor trainingen door teams die niet op kunstgras kunnen trainen omdat er een (oefen)wedstrijd gepland staat.

 Veld 2 , 3 mogen dus NIET gebruikt worden voor trainingen en wedstrijden, tenzij hiervoor schriftelijk akkoord wordt gegeven door BWO.

Binnenkort wordt het kunstgras van veld 1 vervangen. In die periode zullen teams die gepland staan op veld 1 tijdelijk niet kunnen trainen of ergens anders moeten trainen. Hierover volgt nog meer informatie.

Trainingsschema 2019-2020 Versie 1.4

 

V4 concept Teamindeling 2019/20

Selecteer V4 Concept teamindeling BWO 2019-2020 voor v4 van de concept teamindeling voor het seizoen 2019-2020.

Bij de meeste teams staan nog geen leiders/trainers/coaches. Indien u een team wilt leiden/coachen of trainen, vernemen wij dit uiteraard graag.
Wij willen voor elke trainer/leider/coach een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) code 84 Belast met de zorg voor minderjarigen. De reden hiervoor is dat wij een veilige sportomgeving voor onze jeugdleden willen blijven waarborgen.

Indien u dus leider/trainer of coach van een team wilt worden waar nog geen invulling is, mag u uw voorletters, achternaam en mailadres en betreffende team sturen naar bwowedstrijdcoordinator@gmail.com

Jeugdcommissie en Technische Commissie

Eerste ronde sleutel-/materiaaluitgifte

A.s. zaterdag 17 augustus van 10:00 tot 12:00 uur zal de eerste ronde zijn van de sleutel-/materiaaluitgifte. Alle jeugd leiders/trainers, die niet of nog niet op vakantie zijn, zijn welkom.
Er zal uiteraard nog een vervolg komen voor degene die as zaterdag niet kunnen, hou daarvoor de social media in de gaten.

Beleidsbepalers gezocht!

Ksv BWO zoekt beleidsbepalers / bestuurders. Vanwege wisselingen in functies en het aanstaande vertrek van onze secretaris is BWO op zoek naar bestuurlijke versterking.
Na een grondige evaluatie hebben wij besloten om het Dagelijks Bestuur uit te breiden met de functie van Vice Voorzitter. Hierdoor zal het DB na de ALV uit 4 mensen bestaan.
Vind jij het leuk om op bestuurlijk vlak mee te denken en te beslissen over de toekomst van onze mooie sportvereniging ksv BWO. Dan heb je nu de kans om wat te betekenen.


BWO zoekt een nieuwe SECRETARIS

Als onderdeel van het dagelijks bestuur ben je medeverantwoordelijk voor en bepaal je samen met je medebestuursleden het beleid van BWO. Samen met je collega bestuursleden neem je beslissingen over de koers van BWO. Uiteraard ben je aanspreekpunt voor de leden. Als secretaris fungeer je daarnaast als spin in het communicatie-web van de vereniging: je fungeert als postadres van de vereniging en zorgt ervoor dat de ingekomen stukken op de juiste plek belanden, want je voert de (bestuurs-) correspondentie en beheert het archief van de vereniging (het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement). Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Je zorgt er natuurlijk ook voor de informatie vanuit het bestuur de leden bereikt.

Je bent tezamen met de penningmeester en voorzitter tekenbevoegd namens de vereniging en verzorgt de bijbehorende correspondentie/administratie. Ook verzorg je de voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering(ALV); je verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de ALV en periodieke bestuursvergaderingen.

Verder zorg je ervoor dat de externe informatie, zoals van de KNVB en gemeente/overheidsinstanties, vertaald wordt naar beleid binnen de vereniging en onderhoudt je de contacten met deze instanties.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.


Coördinator(-en) voor de KANTINECOMMISSIE gezocht!

Heb jij horecaervaring, inzicht in het werken met vrijwilligers en ben jij een regelneef? Onze Kantinecommissie zoekt een (of twee) nieuwe coördinator(en)!

Wat moet je dan doen?

Je beheert  de kantine en zorgt ervoor dat de barvrijwilligers geschoold en ingezet worden. Je stelt het assortiment vast en zorgt ervoor dat dat past bij het ledenbestand van de vereniging. Ook bepaal je mede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden, binnen de kaders van KNVB en gemeente. Samen met de coördinator Algemene zaken zorg je ervoor dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft. Je draagt bij aan een goed verloop van de diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. Ook zorg je ervoor dat BWO over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kan beschikken voor de bardiensten. Natuurlijk zie je er ook op toedat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.

Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

 

Vice Voorzitter gezocht (met bestuurlijke ervaring)

Als Vice Voorzitter wordt je onderdeel van het dagelijks bestuur. Dit DB bestaat uit de Voorzitter, de Penningmeester, de Secretaris en straks dus ook de Vice Voorzitter.

Wat wordt er van de Vice Voorzitter verwacht?
Indien nodig vervang je de voorzitter bij diens afwezigheid. Je bent een aanspreekpunt binnen de vereniging zowel voor leden en vrijwilligers alsmede voor mensen en instanties buiten de vereniging (denk bijv. aan de gemeente). Je krijgt de aansturing over nader te bepalen commissies en bent mede verantwoordelijk voor het te bepalen beleid. Je wordt ingepland voor bestuursdiensten bij wedstrijden van het 1e elftal.
Wij zoeken iemand met blauw/wit bloed, iemand die de vereniging en zijn leden goed kent, en die bestuurlijke ervaring heeft. Iemand die niet bang is om beslissingen te nemen, hoe moeilijk ook.

Tijdsinvestering: 4 á 5 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Voor alle functies geld dat het bestuursfuncties zijn. Diegene die zich beschikbaar stellen moeten weten dat er gestemd gaat worden over de aanstelling bij de ALV.

Kandidaten die zich graag verkiesbaar willen stellen kunnen contact opnemen met René Krakers, via 0647152499 of vrijwilliger@ksvbwo.nl of geef je naam en telefoonnummer door achter de bar zodat we contact met je op kunnen nemen.

Materiaal en sleutelinname

Aanstaande 13 juli mogen alle kleding, materialen en sleutels weer ingeleverd worden.
Om alles gestructureerd te laten verlopen en lange wachtrijen te voorkomen, hebben we een schema gemaakt.
MO09, JO08 en JO09 10.00 uur
MO11 en JO10  10.30 uur
JO11 en JO12  11.00 uur
MO13 en JO13  11.30 uur
MO15 en JO15  12.00 uur
MO17 en JO17  12.30 uur
JO19 13.00 uur
Mocht je als leider niet kunnen, dan het verzoek om een andere ouder de kleding, materialen en sleutels te laten brengen.
De inname zal in de kantine van BWO zijn, in de mediaruimte zal de sleutelinname zijn, de kleding, ballen en overige materialen moeten gebracht worden in de kantine aan de kant van de bestuurskamer waar de kleding en materialen geteld zullen worden (dus anders dan vorig jaar!)

Kunstgrasvelden donderdag (4/7) bezet

Wegens 2 oefenwedstrijden zijn beide kunstgrasvelden donderdagavond (vanaf 19.30 uur) bezet.

Let op: processierups!

Zoals u wellicht al in de pers gelezen hebt, wordt onze regio overvallen door overlast van de processierups. Deze plaag is ook op ons sportpark geconstateerd bij sommige bomen van het beachveld. Dit heeft al voor de nodige overlast gezorgd. Vandaar dit bericht, wat kunt u doen en wat moet u vooral NIET doen:

U kunt klachten zelf voorkomen of de kans erop verminderen:

Bent u in een gebied met veel eikenbomen? Bedek dan uw armen, benen en hals.
Ga niet op de grond zitten in de buurt van eikenbomen.Voorkom contact met rupsen, haren en nesten. Houd afstand. Vertel dit ook aan kinderen.
Houd uw hond uit de buurt van rupsen en oude nesten. En laat uw hond liever niet snuffelen onder een eikenboom.
Ga niet zelf rupsen bestrijden. Laat nesten in uw tuin verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

Als u toch klachten heeft:

Strip de geïrriteerde huid zo snel mogelijk met plakband.
Spoel daarna uw huid (en eventueel uw ogen) met lauw water.
Was de kleding die u droeg, het liefst op 60 graden.
Ga niet wrijven of krabben.
Smeer een zachte crème met menthol of Aloë Vera op uw huid.

Als u deze maatregelen neemt kunt u de overlast tot een minimum beperken.

Bestuur BWO

BWO zoekt nieuwe secretaris

Na 3 jaar in de rol van secretaris van BWO heb ik besloten mij niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Voor mij persoonlijk waren het 3 zeer leerzame, maar ook zeer intensieve jaren als bestuurder. Ik had me voorgenomen niet alleen de notulen te verzorgen, maar me ook daadwerkelijk met de dagelijkse sturing van BWO bezig te houden. Dat heb ik geweten. In het begin heb ik me verdiept in de BWO commissies om kennis op te doen van de BWO organisatie en cultuur. Langzamerhand kwam ik erachter dat we qua organisatie nog op 4e klasse georganiseerd waren, terwijl ons vlaggeschip op 2e en later zelfs 1e klasse niveau speelde. Het dagelijks bestuur zit soms tot in de details in de organisatie. En soms veel te veel in de details. Tot ergernis van anderen. Wat soms ook terecht is.

Zeer positief was en nog steeds is, dat iedere vrijwilliger het beste voor heeft met de club. Van de scheidsrechters op zaterdag, de groenploeg, de schoonmaakploeg op maandag, het handbalbestuur die alles zelf doen, de lijnentrekkers, de barmensen, de mannen die dagelijks ons park en kleedkamers schoonhouden, alle commissie- en bestuurs leden. Al die mensen die ongelofelijk veel tijd in deze mooie club steken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de samenwerking!! Tijdens de ALV neem ik afscheid van het bestuur, maar als vrijwilliger blijf ik verbonden aan de club. Want dat is namelijk een vereniging. Zo ben ik zelf opgevoed en zo proberen we onze jongens ook op te voeden. Probeer altijd een steentje bij te dragen aan de vereniging als je kunt. Op wat voor manier dan ook. En blijf vooral niet aan de kant staan, waar het altijd makkelijk roepen is. Pak de handschoen op als vrijwilliger. Rene Krakers is hiervoor het aanspreekpunt. Uiteraard mag je mij bellen voor meer informatie over de rol van secretaris.

Bjorn Markerink

Materialen seizoen 2019/2020

Beste leid(st)ers en train(st)ers van BWO

Afgelopen weekend is er een begin gemaakt met de inventarisatie van de materialen.

Wij gaan er vanuit dat alle ballen, hesjes, hoedjes, waterzak, bidons en andere trainingsmaterialen in de daar voor bestemde vakken liggen. De hesjes worden allemaal gewassen en opnieuw verdeeld. Kapotte ballen vervangen. Waterzakken gewassen.

Mochten er vragen en of wensen zijn dan kun je mailen naar materiaalcommissie@ksvbwo.nl .